Piotr

Piotr

poniedziałek, 5 stycznia 2015

Wieści z sesji


I sesja Rady Gminy Gorzyce

Na I sesji wybrano Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce, którym ponowie został p. Krzysztof Małek z Gorzyczek. Jednak największe emocje, wzbudziła kwestia ilości wiceprzewodniczących rady. W związku z tym, chciałbym przedstawić kilka faktów na ten temat:
- prawdą jest że rada gminy ma prawo wyboru od 1 do 3 wiceprzewodniczących, co wynika z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym,
- prawdą jest, że od 2006 roku w naszej radzie było zawsze dwóch wiceprzewodniczących, co wynika z odpowiednich uchwał rady gminy poszczególnych kadencji,
- nieprawdą jest, że obecna rada gminy nie zważa na koszty, gdyż dzięki temu że ta sama osoba jest wiceprzewodniczącym rady gminy i przewodniczącym jednej z komisji, budżet gminy w ciągu całej kadencji zaoszczędzi na tym rozwiązaniu 12 960 zł,
- prawdą jest, że gdyby w naszej radzie gminy był tylko jeden wiceprzewodniczący to budżet gminy zaoszczędził by rocznie dodatkowo 540 zł, bo tyle kosztuje nas rocznie drugi wiceprzewodniczący przy obecnym układzie rady.