Piotr

Piotr

wtorek, 6 stycznia 2015

Wieści z sesjiNa III z kolei sesji, rada gminy przyjęła jedną z najważniejszych uchwał w ciągu roku tj. budżet na 2015 rok. Poniżej przedstawiam zadania i inwestycje, które powinny zostać zrealizowane w naszym sołectwie w 2015 roku. 

     1.  Kontynuacja budowy przedszkola – 3 000 000,00 zł - złośliwi i źle życzący twierdzili, że budowa zostanie zablokowana, póki co nie mieli racji. Budowa przedszkola powinna zostać zakończona pod koniec tego roku, a nasze dzieciaki będą mogły pójść do pięknego, nowoczesnego i bezpiecznego przedszkola już od lutego 2016 rok.

      2. Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mszańskiej – 25 000,00 zł - to kwota która nasza gmina wyłoży na tą inwestycję, dodatkowe środki zapewni powiat wodzisławski, który jest gospodarzem i właścicielem tej drogi. W tym roku, planowane są prace przynajmniej do skrzyżowania z ul. Wodzisławską i Piaski (sklep Zielony Smok).

      3. Przejęcie gruntów pod poszerzenie drogi ul. Powstańców- 26 000,00 zł - droga ta w najbliższych latach ma być łącznikiem pomiędzy ul. Powstańców a ul. Tysiąclecia (wyjazd na ul. Tysiąclecia pomiędzy cmentarzem a figurą św. Krzysztofa).

    4. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego na ul. Rzecznej – 20 000,00 zł.

      5.  Przebudowa ul. Granicznej – 20 000,00 zł - prace przy tej drodze trwają już bardzo długo i niestety kwota ta z pewnością nie przyśpieszy realizacji tej inwestycji.

    6.  Budowa chodnika przy ul. Powstańców (od Bogumińskiej do starej szkoły) – 11 000,00 - oczywiście jest tam chodnik, ale w kiepskim stanie dlatego decydowano się go zrobić od nowa.

      7.  Doposażenie sołtysówki w nowe meble – 1 500, 00 zł.

   8. Zadania realizowane przez placówki oświatowe, przedszkole 1 tys. zł, szkoła podstawowa 20,5 tys. zł, gimnazjum 52,2 tys. zł

      9. Środki z funduszu sołeckiego, zostaną natomiast przeznaczone na: utrzymanie strony internetowej sołectwa 800,00 zł, utrzymanie ładu i porządku 9 600,00, organizacja korowodu dożynkowego 300,00 zł, organizacja festynu sołeckiego 1 000,00 zł oraz budowa chodnika o którym mowa w pkt 6.