Piotr

Piotr

poniedziałek, 2 czerwca 2014

"Wieści z sesji" - cz.14Sesja z dn. 29.05.2014 r.

 1. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Gorzyce. 2. Przyznano tytuł honorowego obywatela Gminy Gorzyce.

Na ostatniej sesji rada gminy podjęła jednogłośnie uchwałę o przyznaniu Honorowego Obywatelstwa Gminy Gorzyce Panu Marianowi Chrobok. Wniosek w tej sprawie złożyło 49 organizacji społecznych i osób fizycznych. Kandydatur ta wśród radnych jak i pozostałych i uczestników obrad nie budziła żadnych wątpliwości, co może świadczyć o tym, że tytuł ten został przyznany właściwej osobie. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć stronie UG.

http://gorzyce.pl/news/2555/marian-chrobok-honorowym-obywatelem-gminy-gorzyce.html

Do tej pory, rada gminy przyznała dwa Honorowe Obywatelstwa Gminy Gorzyce, w 2010 r. - pianiście prof. Wiesławowi Szlachta, a w 2013 r. - senatorowi RP Adamowi Zdziebło

3. W związku z tym, że budowa drogi gminnej ul. 27 marca w Turzy Śląskiej była współfinansowana ze środków zewnętrznych, Unia Europejska upomniała się o zamontowanie odpowiednich tablic i zamieszczenie na nich informacji kto i ile dofinansował to przedsięwzięcie. W myśl zasady unia daje, unia wymaga, byliśmy zobowiązaniu do zabezpieczania kwoty 4 tys. zł na sfinansowanie tego zadania.Kwota relatywnie nie duża, ale cel jej wydatkowania bardzo "ciekawy", tym bardziej że inwestycję zakończono już kilka lat temu.