Piotr

Piotr

poniedziałek, 5 stycznia 2015

InformacjaSzanowni mieszkańcy Gminy Gorzyce,

również w tej kadencji rady gminy, postaram się prowadzić swojego bloga w sposób systematyczny i rzetelny tak jak przez ostatnie 4 lata. Blog internetowy jest dla mnie jedną z form realizacji § 77 pkt 2 Statutu Gminy Gorzyce, w którym jest zapisane:

Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami poprzez:
   a)      informowanie mieszkańców o stanie Gminy,
   b)      konsultowanie istotnych spraw wnoszonych pod obrady Rady,
   c)      propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
   d)      informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,
   e)      przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy

Powyższe punkty będę się starał realizować zarówno poprzez wpisy na blogu jak i dyżury radnego na które jeszcze raz serdecznie zapraszam.