Piotr

Piotr

piątek, 27 lutego 2015

Wieści z sesji

V sesja Rady Gminy Gorzyce z dn. 23.02.2015 r.


1.. Przyjęto  „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce”.
W związku z tym programem już w zeszłym roku firma zewnętrzna przeprowadziła szczegółową inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie całej gminy.  Na podstawie tych działań zlokalizowano m.in. na terenie sołectwa Turza Śl. :
8 budynków mieszkalnych i 33 budynki gospodarcze - na których występują płyty azbestowo-cementowe faliste oraz 3 budynki mieszkalne i 1 budynek gospodarczy – na których występują płyty azbestowo-cementowe płaskie.
Zdaniem specjalistów przygotowujących program, ilość azbestu, względem innych gmin, na naszym terenie jest nieduża. Problem jednak występuje i sukcesywnie należy się z nim uporać, stąd corocznie władze gminy (czasami przy współudziale powiatu) dofinansowywały zabiegi polegające na usunięciu azbestu z budynków na terenie gminy Gorzyce. Takie działania nadal będą kontynuowane w latach następnych. Niestety finansowanie nowego pokrycia dachowego leży w 100% w gestii samych mieszkańców. Ostateczny termin na usunięcie azbestu z terenu Gminy Gorzyce i całej Polski to rok 2032.

2.  Uchwalono również nowy „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce na 2015 rok.”
W tym kontekście chciałbym przedstawić pewne dane, które nie jednego pewnie zaskoczą, bo przecież ile może kosztować wyłapanie „bezdomnego” psa czy kota ?!


źródło: Urząd Gminy Gorzyce

Jak wynika z powyższego, koszt powyższych czynności wyniósł w 2014 r. nieco ponad 60 500 zł. Tymczasem wpływy, z tytułu opłaty od posiadana psa, które w jakimś stopniu mogłyby zrekompensować powyższe wydatki w 2014 r. były zaplanowane na poziomie 32 tys. zł (w 2013 r. wpływy wyniosły 28 370 zł).