Piotr

Piotr

czwartek, 22 grudnia 2016

Wieści z sesji

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Gminy Gorzyce uchwalono budżet na 2017 r.

Planowane dochody mają wynieść 71 817 400 zł
Planowane wydatki 70 949 400 zł.

Jakie środki i na co konkretnie zabezpieczono dla sołectwa Turza Śl. ? Odpowiedź poniżej.

 1.      Zakończenie budowy ul. Granicznej - 458 tys. zł. Prace rozpoczęły się już w 2016 r. a całkowita wartość zadania ma wynieść 611 tys. zł.
 2.      Nabycie gruntów pod poszerzenie ul. Kościuszki - 120 tys. zł. Chodzi o roszczenia obecnych właścicieli dawnego PGR-u.
 3.      Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Ligonia - 70 tys. zł
 4.      Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mszańskiej (zadanie realizowane wspólnie z powiatem) - 50 tys. zł
 5.      Utwardzenie odnogi ul. Wodzisławskiej - 30 tys. zł
 6.      Utwardzenie fragmentu ul. Polnej - 20 tys. zł
 7.      Remont dachu na budynku LKS Unia Turza Śl. - 15 tys. zł
 8.      Odwodnienie terenu wokół budynku OSP - 10 tys. zł
 9.      Nasze placówki oświatowe otrzymają łącznie 82 tys. zł głównie na prace remontowe.

      Ponadto w ramach środków z Funduszu Sołeckiego i nie tylko, będę realizowane następujące zadania:
 1.      Czyszczenie rowów gminnych 12 tys. zł
 2.      Zakup wiaty przestankowej na ul. Mszańskiej -4,5 tys. zł
 3.      Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie - 13 tys. zł
 4.      Dofinansowanie działalności chóru Lira - 1 tys. zł
 5.      Organizacja korowodu dożynkowego - 300 zł
 6.      Organizacja imprez integracyjnych - 2 tys.  zł