Piotr

Piotr

piątek, 29 września 2017

Wieści sesji

Zmiany w budżecie na 2017 r.
- zwiększono środki o 78 tys. zł na remont dróg wewnętrznych, w tym m.in. na remont fragmentu ul. Mszańskiej w Turzy Śl. (około 200 m),
- zwiększono środki o 40 tys. na remont przewodów kominowych w budynku OSP/sołtysówki/biblioteki w Turzy Śl. oraz budynku UG w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej,
- zwiększono również środki o 13 tys. zł na zadanie  „Turza Śl. - odwodnienie terenu przy budynku OSP” (łączny nakład ma wynieść 23 tys. zł),
- przeznaczono 10 tys. zł na dofinansowanie do zakupu wozu policyjnego dla Komendy Policji znajdującej się w Rogowie,
- dla jednostek OSP z terenu naszej gminy przeznaczono dodatkowo w tym roku 31 tys. zł (w naszej gminie działa 254 czynnych strażaków OSP),
- z kolei 70 tys. zł to środki przeznaczone na remont pomieszczeń na ośrodku Nautica, w celu przygotowania ich pod siłownie i klub fitness które mają tam powstać.

Z innych informacji:
W okresie od stycznia do końca czerwca br. straż gminna (wypożyczona z Gminy Lubomia) przeprowadziła na terenie naszej gminy 636 kontroli posesji, przeprowadzono również 71 interwencji zleconych, nałożono  mandatów karnych na łączną kwotę 2300 zł. Straż gminna zajmowała się kontrolą posesji pod katem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi i w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wg. statystyk policyjnych w pierwszej połowie 2017 r. na terenie Gminy Gorzyce odnotowano 10 kradzieży, 8 włamań, 2 razy uszkodzono mienia i zatrzymano 13 nietrzeźwych kierujących, miały miejsce 4 wypadki drogowe (1 zabity, 4 rannych) oraz 58 kolizji drogowych.