Piotr

Piotr

poniedziałek, 14 listopada 2011

Akcja zima - poprawki

Mój ostatni wpis odnośnie "akcji zima" , lekko się zdezaktualizował.
Mianowicie nastąpiła zmiana wykonawcy usług odśnieżania i posypywania dróg gminnych na terenie sołectwa Turza Śląska. Usługi te będzie wykonywało znane m.in. z zeszłorocznego odśnieżania Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "RAFA" Rafał Tomiczek z Turzy Śląskiej. Z jednej strony koszty odśnieżania zwiększyły się do ponad 90 tys. zł, jednak można domniemywać, że podmiot ten będzie dobrze wykonywał swoje zadanie, ponieważ ma już w tej kwestii pewne doświadczenie (jeśli chodzi o odśnieżanie sołectwa Turza Śląska). Niemniej i tak proszę o zgaszanie odpowiednim osobom wszelkich zastrzeżeń jakie pojawią się w zakresie odśnieżania i posypywania dróg gminnych na terenie naszego sołectwa.