Piotr

Piotr

wtorek, 9 października 2012

Podział gminy na okręgi wyborcze.

27 września 2012 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Podział ten będzie obowiązywał od najbliższych wyborów samorządowych tj. od 2014 r.

Po dokonaniu stosownych obliczeń i podziale całej gminy okazuje się że sołectwo Turza Śl. od przyszłej kadencji rady gminy zyska 1 radnego, gdyż łączna liczba radnych przypadających na nasze sołectwo wyniesie 4.

Okręgi wyborcze w sołectwie Turza Śl. przedstawiają się następująco:

- Okręg nr 18 obejmuje ulice: 27 marca, Mszańska, Polna, Graniczna od nr 1 do 15, Wodzisławska od nr 16 do końca.
Łącznie 878 mieszkańców na dzień 30.06.2012 r.

- Okręg nr 19 obejmuje ulice: Kościuszki, Zwycięstwa, Leśna, Graniczna od nr 16 do końca, Wodzisławska od nr 1 do 15 .
Łącznie 802 mieszkańców.

- Okręg nr 20 obejmuje ulice: Bogumińska, Dalków, Kolejowa, Rzeczna, Korfantego.
Łącznie 893 mieszkańców.

- Okręg nr 21 obejmuje ulice: Ligonia, Powstańców, Tysiąclecia, Wspólna.
Łącznie 816 mieszkańców.

Podział gminy na 21 okręgów wyborczych oznacza, że od przyszłych wyborów obowiązywać nas będzie tzw. jednomandatowy system wyborczy. System ten ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Z pewnością jedni i drudzy mają swoje słuszne rację. Jednak czy system ten sprawdzi się w gminach wiejskich, dopiero życie pokaże i to zweryfikuje.

Szczegółowy podział okręgów wyborczych w całej gminie, a w szczególności znajdujących się na terenie sołectwa Turza Śl. będzie z pewnością omawiany na jednym z zebrań wiejskich w 2014 r.