Piotr

Piotr

niedziela, 30 grudnia 2012

"Warto wiedzieć" - cz.2


Warto wiedzieć, skąd jest w Radzie Gminy Gorzyce, aż 21 radnych.

Liczba radnych konkretnej gminy wynika z zapisów ustawy o samorządzie gminnym, co oznacza, że władze samorządowe nie mają na to żadnego wpływu.

Art. 17 ww. ustawy stanowi, że:

W skład rady wchodzą radni w liczbie:
1) piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców,
2) dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców,
3) dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców,
4) dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na
każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.

Obecnie funkcjonująca Rady Gminy Gorzyce, jest pierwszą w której zasiada aż 21 radnych. Wynika to z faktu, że liczba mieszkańców naszej gminy przed ostatnimi wyborami w 2010 r. przekroczyła próg 20 tys. mieszkańców. Obecnie notowany jest ciągły wzrost liczby mieszkańców naszej gminy w związku z tym, jeśli nic się nie zmieni w przepisach prawa, to w kolejnych wyborach po raz drugi zostanie wybranych 21 radnych. Wśród niektórych radnych pojawiają się głosy, że liczba ta jest zbyt duża, że zupełnie wystarczyłoby 15 radnych, tak jak było kiedyś.    

W kolejnym artykule...Warto wiedzieć, ile kosztuje utrzymanie 21 radnych.