Piotr

Piotr

poniedziałek, 25 marca 2013

"Wieści z sesji" - cz.4


Sesja z dn. 25.03.2013r.

1. W trakcie ferii zimowych i kilka dni po nich, dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe miały możliwość korzystania bezpłatnie (płaciło się tylko za wypożyczenie łyżew) z lodowiska które powstało przy boisku „Orlik” w Gorzycach. Na dzisiejszej sesji poinformowano nas, że całkowity koszt jaki „Nautica”, a w konsekwencji gmina poniosła w związku z udostępnieniem tego lodowiska wyniósł 10 tys. zł. Nadmienić należy, że ewentualne wypożyczenie takiego obiektu na cały sezon kosztowałoby od 150 do 200 tys. zł.

2. Ważną informację dla przedsiębiorców z naszej gminy jest to, że od 1 kwietnia br. wszystkie oferty na wykonywanie usług lub dostarczenie towarów czy materiałów dla Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy, których wartość wynosi powyżej 8 tys. zł będą publikowane na stronie internetowej urzędu oraz w zwyczajowo przyjęty sposób. Dzięki temu, nasi lokalni przedsiębiorcy będą mieli możliwość poznania zadań które gmina wykonuje, a które mogą właśnie Ci nasi przedsiębiorcy realizować.

3. Poinformowano nas również o niektórych kosztach utrzymania nowopowstałego obiektu sportowo-kulturalnego w Osinach.  Powiedziano, że na ten rok, zabezpieczono kwotę 42 tys. na same wynagrodzenia (instruktora, palacza, konserwatora oraz sprzątaczki). Do tego należy doliczyć koszty mediów i koszty dodatkowego wyposażenia, które musi zostać zakupione ażeby obiekt ten funkcjonował na 100%. Pod koniec roku z pewnością padną pytania o ostateczne koszty utrzymania tej nowej placówki, wtedy też pojawi się tutaj odpowiednia informacja.