Piotr

Piotr

piątek, 1 marca 2013

"Wieści z sesji" - cz.3

Sesja z dn. 28.02.2013 r.
 
Jak doskonale wiadomo zarówno na ulicy Bogumińskiej w Wodzisławiu Śl. jak i na ul. Bogumińskiej w Turzy Śląskiej znajduje się chodnik. Jednak wiadomo również, że przy jego projektowaniu „zapomniano” go ze sobą połączyć, dlatego też istnieje tam przerwa ok. 100 m. Już w ubiegłych latach radni z naszego sołectwa składali wnioski i zapytania, czy są szanse, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dokończy to zadanie i połączy chodnikiem Turzę Śl. i Wodzisław Śl. Na ostatniej sesji poinformowano nas, że GDDKiA zmieniła system realizacji inwestycji tzn. kiedyś decydowano o tym które drogi i chodniki będą robione w Katowicach, natomiast teraz decyduje o tym Warszawa. W związku z tym, wyczekiwana przez nas inwestycja znajduje się na 284 pozycji listy tego typu zadań do wykonania przez GDDKiA w całym kraju. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że na realizację tej inwestycji mieszkańcy Turzy Śl. i Wodzisławia Śl. nieco jeszcze poczekają.

Kierownictwo UG na początku roku spotkało się z przedstawicielami firmy Tauron S.A. w sprawie doprowadzenie przyłącza energii elektrycznej do strefy przemysłowej w Gorzyczkach. Tauron S.A. zapewnił, że jeśli tylko pojawi się pierwszy inwestor w tej strefie i określi on swoje zapotrzebowanie na energię, wtedy natychmiast zostaną wykonane odpowiednie prace, które zapewnią energię elektryczną (średnie napięcie) w strefie przemysłowej. W miarę rozrostu strefy moc będzie odpowiedni zwiększana, aż do doprowadzenia sieci wysokiego napięcia (jeśli będzie taka konieczność). Informacja ta jest dobrym wiadomością dla potencjalnych inwestorów, którzy zechcą zainwestować w naszej strefie gospodarczej.

Również na początku br. pojawiła się propozycja poszerzenia Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota” o dwie kolejne gminy w trakcie przyszłej perspektywy finansowej UE. Oznacza to, że od 2014 r. oprócz Gorzyc, Krzyżanowic i Godowa grupę tworzyłyby również Gmina Lubomia i Gmina Mszana. Poszerzenie LGD oznacza z jednej strony większą konkurencję w walce o środki europejskie, gdyż będzie więcej potencjalnych beneficjentów tych środków, z drugiej zaś strony środki jakie LGD będzie w stanie pozyskiwać będą dużo większe od tego co mogła pozyskiwać w latach ubiegłych.