Piotr

Piotr

piątek, 1 marca 2013

"Warto wiedzieć" - cz.6


Warto wiedzieć ile wynosi dieta sołtysów naszej Gminy oraz ile otrzymują oni wynagrodzenia z tytułu poboru podatków lokalnych.

Na terenie naszej gminy istnieje 12 sołectw, na czele których stoją sołtysi. Za wykonywanie swoich obowiązków są oni wynagradzani w formie stałej diety. Dodatkowo pełnią oni, co do zasady, funkcje inkasentów podatków lokalnych za co również otrzymują stosowne wynagrodzenie.

Dieta. Jeśli chodzi o stałe diety to od 1 marca 2011 r. wynoszą one 300 zł miesięcznie. Taką kwotę otrzymuje sołtys zarówno sołectwa z liczbą mieszkańców 4 tys. jak i ten który ma pod swoją „pieczą” zaledwie kilkuset mieszkańców. Jak więc łatwo policzyć każdy sołtys otrzymuje 3 600 zł rocznie.

Inkaso: Osoby fizyczne mogą płacić podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny albo poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy (przelew, wpłata na poczcie), albo poprzez zapłatę podatku bezpośrednio u tzw. inkasentów, którymi na terenie naszej gminy są obecnie poszczególni sołtysi. Z informacji uzyskanych w UG wynika że mniej więcej połowa mieszkańców nadal płaci podatki u inkasentów. Prowizja jaką otrzymują inkasenci (sołtysi) wynosi 6% z kwoty pobranych przez nich podatków. Poniżej zestawienie rocznych wynagrodzenia jakie otrzymali poszczególni inkasenci podatków lokalnych na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Sołectwo
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bluszczów
5 981
6 011
5 584
5 881
5 990
Bełsznica
6 567
6 983
6 238
6 002
6 843
Czyżowice
18 094
21 426
22 675
23 126
21 534
Gorzyce
12 021
12 263
11 717
12 470
12 968
Gorzyczki
7 229
7 919
7 892
7 959
6 594
Kol. Fryderyk
3 750
3 867
3 903
3 830
4097
Odra
3 159
3 253
2 797
2 644
2 782
Olza
9 124
9 675
9 377
9 215
9 636
Osiny
4 014
4 211
3 885
3 999
3 894
Rogów
11 075
12 312
12 545
12 422
13 408
Turza Śląska
13 792
13 234
14 718
14 931
14 525
Uchylsko
2 961
2 993
2  440
2 509
3 198
Suma
97 767,00
104 147,00
103 772,00
104 988,00
105 470,00