Piotr

Piotr

piątek, 15 lutego 2013

"Warto wiedzieć" - cz.5


Warto wiedzieć, ile wynosi wynagrodzenie Wójta Gminy Gorzyce.
Wynagrodzenie włodarzy gmin, miast i powiatów od zawsze budziło spore emocje i kontrowersje. Poniższe informacje przybliżą nam wszystkim w jaki sposób to wynagrodzenie jest ustalane oraz to kto i w jakim stopniu ma na to wpływ.

Kwestie związane z ustalaniem wynagrodzenia wójta regulują: przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przepisy, te określają minimalną i maksymalną wysokość wynagrodzenia wójta. To, jaka będzie dokładna wysokość wynagrodzenia wójta ustala rada gminy w drodze uchwały. Rada Gminy Gorzyce podjęła stosowną uchwałę w tej kwestii 13 grudnia 2010 r.

Ostateczne wynagrodzenia ustalane jest na podstawie 4 składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz dodatku za wysługę lat. W naszej gminie powyższe elementy kształtują się w sposób następujący:

Wynagrodzenie zasadnicze: kotwa minimalna określona przez rozporządzenie Rady Ministrów wynosi 4500,00 zł, kwota maksymalna wynosi 6000,00 zł.
W Gminie Gorzyce ustalono 5600,00 zł.

Dodatek funkcyjny: kwota minimalna 0 zł, kwota maksymalna 2100,00 zł.
W Gminie Gorzyce ustalono 2000,00 zł.

Dodatek specjalny to od 20% do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
W Gminie Gorzyce ustalono 30% tj. 2280,00 zł.

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
W Gminie Gorzyce wskaźnik ten wynosi 20%, gdyż obecny wójt przepracował już wcześniej ponad 20 lat. Zatem w tym przypadku kwota minimalna i maksymalna są na tym samym poziomie i wynoszą 1200,00 zł.

Maksymalne wynagrodzenie wójta nie może przekroczyć 12 365,22 zł brutto. Wójt Gminy Gorzyce posiada uposażenie w wysokości 11 080,00 zł brutto. Wynagrodzenie tzw. „na rękę” jest odpowiednio mniejsze i wynosi około 6500 zł (przy kwalifikacji do II progu podatkowego) lub około 7800 zł (przy kwalifikacji do  I progu podatkowego).

W kolejnym artykule, Warto wiedzieć jakie diety i wynagrodzenie za inkaso otrzymują sołtysi w naszej gminy.