Piotr

Piotr

piątek, 1 lutego 2013

"Wieści z sesji" - cz.2


W styczniu br. nie odbyła się sesja Rady Gminy Gorzyce, jednak moja Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska spotkała się 4 krotnie. Na tych posiedzeniach omawiano m.in. kwestię 

a) stworzenia na terenie gminy przyrodniczej ścieżki edukacyjnej. Temat ten było omawiany, póki ci, bardzo ogólnie. Przedstawiono 3 propozycje ewentualnej lokalizacji (teren przy WOLOiZOL w Gorzycach, teren przy GOTSiR „Nautica” Gorzyce, teren przy leśniczówce w Czyżowicach na obszarze Szwajcarii Czyżowickiej). Temat został skierowany do radców prawnych pracujących w naszym urzędzie, aby Ci zbadali czy taka inwestycja na tych terenach jest zgodna z prawem. Poproszono również, aby przygotowany zestawienie kosztów jakie gmina będzie musiała ewentualnie ponieść w zw. z budową i późniejszą eksploatacją tych terenów. Temat ten powinien wrócić pod obrady w pierwszym kwartale br. 

b) budowy przedszkola w Turzy Śląskiej. Na posiedzeniu zostały przedstawione propozycje zmian architektonicznych i przestrzennych które miałyby spowodować spadek wartości kosztorysu inwestorskiego, który na dzień dzisiejszy wynosi 12 mln. zł. Zaznaczyć należy, że wartość inwestycji z kosztorysu inwestorskiego zawsze ulega obniżeniu np. w przypadku robót ziemnych cena spada czasami nawet do 50 %, natomiast w przypadku innych prac cena może spaść o 10-30 %. W ciągu najbliższego czasu projektanci mają przedstawić „okrojony” projekt , który zostanie skierowany do akceptacji władzom gminy. Jedną z najistotniejszych kwestii była to, czy przedszkole ma posiadać 5 czy 6 oddziałów. W związku z tym poniżej przedstawiam wykaz urodzeń w poszczególnych sołectwach naszej gminy z ostatnich 5 lat. Każdy może sobie wyrobić swoją opinię, czy warto tworzyć 6 oddziałów czy zupełnie wystarczy 5. 


Miejscowość
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Suma
1.
Turza Śląska
51
33
40
36
33
193

Czyżowice
29
48
43
31
42
193
3.
Rogów
33
40
36
32
31
172
4.
Gorzyczki
26
32
16
20
26
120
5.
Gorzyce
24
26
29
21
14
114
6.
Olza
16
16
16
13
14
75
7.
Kolonia Fryderyk
18
7
19
14
14
72
8.
Bełsznica
11
11
17
17
12
68
9.
Bluszczów
6
10
11
15
7
49
10.
Osiny
5
10
5
6
8
34
11.
Uchylsko
9
4
2
3
5
23
12.
Odra
3
3
5
2
4
17

c) 28.01.2013 r. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami naszej gminy, na które przybyło 17 przedsiębiorców z terenu naszej gminy. Na tym spotkaniu Wójt Gminy Gorzyce przedstawił przedsiębiorcą 3 główne propozycje:
- stworzenie stabilnej polityki podatkowej w kolejnych latach budżetowych,
- stworzenie nowej uchwały w sprawie podatku od środków transportowych; obecna uchwała obowiązuje już od kilkunastu lat i nie przystaje do otaczającej nas rzeczywistości, nota bene kwestię zmiany przedmiotowej uchwały podnosiłem już w listopadzie 2011 i 2012 r. (poniżej fragment z protokołu z sesji RG Gorzyce z 26.11.2012 r.)- wyznaczenie Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych do ścisłej współpracy z przedsiębiorcami (w razie pytań i problemów można się bezpośrednio kontaktować drogą mailowa lub telefoniczną z pracownikami tego referatu) oraz stworzenie wkrótce specjalnego okienka na stronie www UG Gorzyce.
Ponadto na spotkaniu przedstawiono również formy pomocy przedsiębiorcą jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy. Wiele uwag i zastrzeżeń przedstawianych przez naszych przedsiębiorców okazały się niemożliwe do rozwiązanie przez władze lokalne, ze względu na uregulowania wynikające z ustaw i odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. Dlatego postanowiono, żeby na kolejne tego typu spotkania zaprosić przedstawicieli władzy ustawodawczej tj. posłów z naszego regionu, ażeby wysłuchali oni uwagi i propozycji naszych przedsiębiorców i władz lokalnych.