Piotr

Piotr

czwartek, 31 stycznia 2013

"Warto wiedzieć" - cz.4Warto wiedzieć, ilu zastępców może mieć Wójt Gminy Gorzyce.

Każdy wójt może wykonywać swoje obowiązki samodzielnie lub poprzez swoich zastępców. Powołanie zastępcy wójta w gminach, gdzie dziś takiej osoby nie ma, zalecają jednak Regionalne Izby Obrachunkowe. Zalecenie takie znajduje się w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych przez RIO do skontrolowanych jednostek samorządu. Izba formułując je podaje, że brak zastępcy wójta w gminie wiejskiej czy burmistrza w gminie miejsko-wiejskiej tworzy sytuację zagrażającą ciągłości funkcjonowania jednostki samorządowej podczas dłuższej nieobecności w pracy wybranego w wyborach powszechnych wójta lub burmistrza. Liczba zastępców uzależniona jest tylko i wyłącznie od samego wójta z tym, że ustawodawca dał w tej kwestii pewne ograniczenia.

Art. 26a ustawy o samorządzie gminnym, stanowi o tym, że:
1. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.
2. Liczba zastępców wójta nie może być większa niż:
1) jeden w gminach do 20 000 mieszkańców,
2) dwóch w gminach do 100 000 mieszkańców,
3) trzech w gminach do 200 000 mieszkańców,
4) czterech w gminach powyżej 200 000 mieszkańców.

W Gminie Gorzyce mamy dwóch zastępców wójta. Pierwszym z nich jest Helena Lazar, która pełni tą funkcję już kolejną kadencję. Do zakresu jej obowiązków należą sprawy związane m.in. z gospodarką komunalną, ochroną środowiska, rolnictwem. Drugim zastępcą wójta jest natomiast Czesław Zychma, który został powołany na zastępce wójta 1 marca 2011 r. Do zakresu jego obowiązków należą głównie sprawy związane z oświatą, kulturą i sportem. 

W kolejnym artykule, Warto wiedzieć, ile wynosi wynagrodzenie Wójta Gminy Gorzyce, kto o nim decyduje i jak jest skonstruowane.