Piotr

Piotr

poniedziałek, 1 kwietnia 2013

"Warto wiedzieć" - cz.7

Warto wiedzieć, ile wynoszą dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

Jednym z głównych źródeł dochody budżetu gminy są dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Podatek ten jest płacony przez osoby fizyczne w 4 ratach (do 15-go marca, maja, września i listopada). Podatek od nieruchomości płacą również osoby prawne (od budynków, budowli oraz gruntów) do 15-go każdego miesiąca. Oczywiście kto chce i kogo na to stać, może zapłacić jednorazowo z góry za cały rok. Podatek ten jest płacony na konto UG lub pobierany przez inkasentów-sołtysów. Jak wynika z poniższego wykresu, wpływy w kolejnych latach wzrastały, a powodem tego było zarówno podwyższanie podatków, jak również nieustanny wzrost podmiotów opłacających ten podatek (więcej mieszkańców to więcej nieruchomości, więcej nieruchomości to większe dochody). Coroczne uchwalanie tego podatku należy do kompetencji rady gminy, która na wniosek wójta uchwala wysokość podatków, w granicach ustawowych. W praktyce wygląda to tak: że w okolicach połowy roku Minister Finansów w drodze obwieszczeni ustala maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, których rady gmin nie mogą przekroczyć, a następnie w okolicach listopada/grudnia rady poszczególnych gmin uchwalają konkretne stawki podatków i opłat lokalnych. Niektóre gminy stosują stawki maksymalne, inne podnoszą podatki o wskaźnik inflacja, jeszcze inne podnoszą o wskaźnik inflacji plus 2-5 %. W ostatnich latach w naszej gminie przyjęto trzecią z tych metod. Każda gmina ma dowolność w metodzie ustalania stawek, grunt żeby nie przekroczyły one maksymalnych granic dopuszczalnych przez Ministra Finansów. 

Kolor zielony - to dopiero plan dochodów na 2013 r.