Piotr

Piotr

niedziela, 1 września 2013

"Warto wiedzieć" - cz.11


Wakacje 2013 r. już za nami jednak ja poniżej przedstawiam ile i na co Gminy Gorzyce przeznacza w ramach działu „Turystyka” oraz przychody jakie są klasyfikowane również do tego działu.

 

W 2012 r. najwięcej środków wydatkowano na:
- Bieżące utrzymanie ośrodka wypoczynkowego „Olza” w Olzie - 122 330,66
- Utrzymanie ścieżek rowerowych - 27 079,83
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowy w Olzie - 583 849,24

W 2011 r. najwięcej środków wydatkowano na:
- Bieżące utrzymanie ośrodka wypoczynkowego „Olza” w Olzie - 96 782,43
- „Spotkanie przy granicy” program współfinansowany ze środków UE – 51 773,75
- Utrzymanie ścieżek rowerowych – 15 390,77
- Doprowadzenie energii do OW „Anna” w Olzie – 25 473,30
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowy w Olzie -
50 000,00
- Projekt  budowy kanalizacji sanitarnej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowy w Olzie - 63 440,00
 
 W 2010 r. najwięcej środków wydatkowano na:
- Bieżące utrzymanie ośrodka wypoczynkowego „Olza” w Olzie – 148 621,70
- „Spotkanie przy granicy” program współfinansowany ze środków UE – 84 142,48
- Doprowadzenie energii do OW „Anna” w Olzie (projekt) - 11 787,15
- Ukończenie budowy plaży przy polu biwakowym w Olzie - 118 934,28

W 2009 r. najwięcej środków wydatkowano na:
- Budowa plaży przy polu biwakowym w Olzie  - 366 697,64
- Bieżące utrzymanie ośrodka wypoczynkowego „Olza” w Olzie  + utrzymanie ścieżek rowerowych + budowa kładki Olza-Kopytów - 193 491,95

W 2008 r. najwięcej środków wydatkowano na:
- Bieżące utrzymanie ośrodka wypoczynkowego Olza w Olzie  - 50 641,29
- Wzbogacenie infrastruktury obszarów rekreacyjno turystycznych w miejscowości Olza wraz z utworzeniem punktu widokowego w widłach rzek Olza i Odra - 44 041,47
- Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej na terenie OW Anna w Olzie - 39 531,33
- Budowa plaży przy polu biwakowym w Olzie ukończenie dok. projektowej oraz roboty ziemne -  
29 956,29

Z kolei przychody przedstawiają się następująco: