Piotr

Piotr

wtorek, 1 października 2013

"Wieści z sesji" - cz.8Sesja z dnia 26.09.2013 r.

1. Dojazd PSP do wypadków na autostradzie na odcinku Czechy-Mszana.
Komendant PSP w Wodzisławiu Śląskim poinformował nas, że do ewentualnych wypadków na odcinku autostrady Czechy-Mszana, będą dojeżdżały wozy strażackie z Republiki Czeskiej. Takie rozwiązanie wynika z tego, że nasi południowi sąsiedzi moją dojazd do tego odcinka autostrady krótszy od naszej PSP aż o 5 min. Wiadomym jest, że w takich sytuacjach każda minuta jest bardzo istotna, dlatego podpisana przez PSP oraz strażaków z Czech umowa powinna być dobrym rozwiązaniem. Komendant prosił nas żeby taką informację rozpowszechnić wśród mieszkańców, co niniejszym czynię.

2. Koncert życzeń. Na ostatniej sesji skierowano do nas kilka próśb o wsparcie finansowe dla:
- którejś OSP w Gminie Gorzyce, na zakup średniego wozu strażackiego; wnioskowana kwota wsparcia to 350 tys. zł natomiast całość inwestycji ma kosztować 700 tys. zł. Zły stan wszystkich wozów strażackich należących do OSP w naszej gminie podkreślał Komendant Gminny Pan Jerzy Glenc. Rada Gminy z pewnością ustosunkuje się do tej prośby podczas uchwalania przyszłorocznego budżetu Gminy Gorzyce, póki co Wójt Gminy nie wyraził w tej kwestii jednoznacznego zdania, natomiast zapewnił, że już teraz stara się pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych m.in. z WFOŚu.
- PSP w Wodzisławiu Śląskim, na zakup ciężkiego wozu strażackiego;  wnioskowana kwota wsparcia to 50 tys. zł natomiast całość inwestycji ma kosztować 950 tys. zł. Na ten cel mają się złożyć wszystkie gminy powiatu wodzisławskiego. Komendant PSP poinformował nas, że ma już zapewnienie wszystkich prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin z całego powiatu, więc zakładam, że to 50 tys. zł znajdzie się w naszym projekcie budżetu na przyszły rok.
- Policja w Wodzisławiu Śląskim również chce dofinansowanie do radiowozu policyjnego; w tej  sprawie było najmniej konkretów, bo nie podano żadnych szczegółów, więc przypuszczam, że inwestycja ta może być przełożona dopiero na 2015 rok.
- szpital w Wodzisławiu Śl. również oczekuje od nas wsparcia finansowego; szpital przyjmie każdą kwotę pomocy, gdyż jego zobowiązania przekraczają 20 mln złotych a zobowiązania wymagalne wynoszą niespełna 9 mln zł; podczas dyskusji na ten temat przeważały głosy, które można streścić w jednym zdaniu. „Każda przez nas przekazana kwota zniknie w ogólnej sumie zadłużenia szpitala, a dla naszego budżetu za tą kwotę można faktycznie zrobić coś bezpośrednio dla mieszkańców naszej gminy”. Wniosek płynący z tego jest taki, że szpital póki co raczej nie otrzyma wsparcia finansowego z Gminy Gorzyce.

3. Kary dla firmy odbierającej śmieci. Poinformowano nas, że na firmę odbierającą nasze śmieci nałożono karę finansową za niewywiązywanie się z warunków umowy. Chodzi oczywiście o nieodbieranie w ogóle albo odbieranie z opóźnieniem worków i kontenerów. Za każde opóźnienia jest naliczana kara umowna w wysokości 50 zł od posesji pominiętej posesji. W budżecie gminy przewidziano, że wysokość przychodów z tego tytułu wyniesie 25 tys. zł. Kwota ta nie jest mała jednak zarówno samorządowcy jak i mieszkańcy naszej gminy woleliby z pewnością mieć pozbierane terminowo wszystkie śmieci. W ciągu I półrocza do budżetu gminy wpłynęło już 20 445,04 zł tytułem grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (były to jednak kary nakładane na inne podmioty aniżeli firma zbierająca śmieci).