Piotr

Piotr

środa, 2 października 2013

"Warto wiedzieć" - cz.12


Warto wiedzieć, jakie i ile przestępstw jest popełnianych na terenie Gminy Gorzyce, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch najliczniejszych miejscowości (Turza Śl. i Czyżowice).

Poniżej przedstawiam zestawienie liczbowe przestępstw odnotowanych na terenie Gminy Gorzyce , sołectw Turza Śląska i Czyżowice w 2012 roku.
Rodzaj przestępstwa
Gmina Gorzyce
Turza Śląska
Czyżowice
Kradzieże
38
8
5
Włamania
20
4
4
Rozboje
0
0
0
Bójki i pobicia
2
0
0
Uszkodzenia ciała
6
1
1
Uszkodzenia mienia
13
2
2
Oszustwa
14
6
2
Znęcanie
26
4
3
Nietrzeźwi kierujący samochodem
53
10
5
Nietrzeźwi kierujący rowerem
26
5
3
 Suma
198
40
25

Warto również odnotować że:
- Najwięcej kradzieży było w Turzy Śl. i Olzie, po 8 w każdym z tych sołectw.
- Najwięcej włamań było w Gorzycach i Osinach, łącznie 7.
- Rozbojów w 2012 r. nie odnotowano.
- Bójki i pobicia miały miejsce tylko na obszarze Olzy oraz Gorzyczek (w tym Kolonia Fryderyk).
- Uszkodzenia ciała odnotowano po 1 na terenie sołectw: Gorzyce (w tym Osiny), Bełsznica, Olza, Czyżowice, Turza Śl., Odra.
- Najwięcej, bo aż 3 razy uszkodzono mienia na terenie sołectwa Gorzyce (w tym Osiny).
- Najwięcej oszukiwano w Turzy Śl., bo odnotowano 6 takich przypadków.
- Najwięcej znęcano się w Gorzyczkach (w tym Kolonia Fryderyk).
- Najwięcej nietrzeźwych kierujących samochodami złapano w Gorzycach (w tym Osiny). Kierowców „na podwójnym gazie” było tam aż 13.
- tzw. „kolarzy” najwięcej policja złapała również na terenie sołectwa Gorzyczki (w tym Kolonia Fryderyk).

Ponadto na terenie Gminy Gorzyce w 2012 r. odnotowano 20 wypadków drogowych, w których na szczęście nikt nie zginął, jednak aż 27 osób zostało rannych. Miały miejsce również 146 kolizje drogowe, na co z pewnością ma wpływ ogromne natężenie ruchu, spowodowane nie oddaniem do użytku mostu w Mszanie.