Piotr

Piotr

piątek, 27 grudnia 2013

"Warto wiedzieć" - cz.14Warto wiedzieć, że Gmina Gorzyce wspomaga również inne samorządy terytorialne w wykonywaniu ich zadań. Jest to wsparcie obligatoryjne albo fakultatywne. Do wsparcia obowiązkowego można zaliczyć: dotację miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Poza tym przekazujemy również dotacje miastu Rybnik oraz miastu Jastrzębie – Zdrój na każdego ucznia będącego mieszkańcem naszej gmin, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie tych miast. Dotacje te są przekazywana obowiązkowo na podstawie odpowiednich ustaw, a ich wysokość nie powinna przekroczyć w 2014 roku kwoty 10 tys. zł łącznie. Natomiast do wsparcia dobrowolnego, wynikającego z prowadzonej polityki wójta i starosty powiatu wodzisławskiego należą następujące dotacje: dotacja na powiatowe przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej (255 290,00 zł), dotacja na realizację zadań z zakresu administrowania drogami - chodniki przy drogach powiatowych (200 000,00 zł), dotacja na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego (5 000,00 zł), dotacja na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - doposażenie magazynu przeciwpowodziowego (10 000,00 zł), ponadto dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Rogowie (13 500,00 zł), dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim (50 000,00 zł).