Piotr

Piotr

piątek, 27 grudnia 2013

"Wieści z sesji" - cz.11

Sesja z dn. 19.12.2013 r.

1. Zwiększył się plan dochodów gminy na 2013 rok o kwotę 57 tys. zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczenie dróg gminnych powstałych na terenie Gminy Gorzyce w związku z budowa autostrady A-1. Porozumienie w tej sprawie podpisano w 9 grudnia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmą Intercor, która ma dokończyć autostradę A-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki. Kwota odszkodowania przypadająca na naszą gminę nie jest imponująca niemniej należy przypomnieć, że wcześniej GDDKiA. wzięła na siebie ciężar wyremontowania za ok. 11,5 mln zł najbardziej uszkodzonej drogi powiatowej – ul. Raciborskiej w Gorzycach.

2. W uchwalonym na 2014 rok budżecie gminy zadania rzeczowe przypadające na sołectwo Turza Śl. przedstawiają się następująco:
a) Budowa przedszkola publicznego – 2 843 000,00 zł
b) Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mszańskiej – 40 000,00 zł    
c) Wymiana oświetlenia korytarzy i klatek schodowych wraz z malowaniem w gimnazjum 24 400,00 zł
d) Wykonanie zaleceń PPIS oraz malowanie sal i sanitariatów w przedszkolu – 23 500,00 zł
e) Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie sal lekcyjnych w szkole podstawowej – 23 000,00 zł
f) Nabycie gruntów na poszerzenie odnogi ulicy Powstańców (łącznik między ul. Powstańców a Tysiąclecia) – 20 000,00 zł
g) Konserwacja rowu w rejonie ulicy Bogumińskiej – 8 000,00
h) Zabudowa wiaty przystankowej 7 000,00 zł
i) Zakup tablicy ogłoszeń 1 300,00 zł

3. Po raz kolejny na wniosek wójta rada gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczek i kredytów. Zaciągnięto pożyczkę długoterminową ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Bełsznica – budowa pompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni „Karkoszka” – kwota pożyczki 1 000 500,00 zł, termin spłaty 31.12.2019 r. Potrzeba zaciągnięcia tej pożyczki jest pokłosiem wykrytych nieprawidłowości w działaniu oczyszczalni w Bełsznicy oraz raportu sporządzonego przez Główny Instytut Górniczy w którym stwierdza się, że bardziej opłacalne będzie tłoczenie ścieków do oczyszczalni „Karkoszka” aniżeli samodzielne utrzymywanie oczyszczalni w Bełsznicy.
Ponadto zaciągnięto pożyczkę długoterminową ze środków WFOŚiGW w Katowicach, na realizację zadania pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce na lata 2013 -2015”  - kwota 500 000,00 zł, termin spłaty 31.12.2019 r. Ta pożyczka wynika z uchwalonego w ubiegłym roku programu ograniczania niskiej emisji, polegającego na przekazywaniu mieszkańcom dopłat to pieców ekologicznych i solarów słonecznych.
I w końcu na wniosek wójta, rada gminy (niejednogłośnie) zaciągnęła kolejny kredyt długoterminowy w wysokości 5 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz na porycie deficytu w budżecie gminy. Głosowanie nad tą uchwałą i nad budżetem gminy na 2014 r. wywołało największe emocje i dyskusję wśród radnych; ostatecznie „tylko” 13 spośród 20 obecnych radnych zagłosowało za zaciągnięciem tego kredytu.