Piotr

Piotr

piątek, 7 lutego 2014

"Warto wiedzieć" - cz.15

Warto wiedzieć, na jakim poziomie są ponoszone wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie naszej gminy.

W związku z tym, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu oraz Komisji Oświaty poruszono temat stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie naszej gminy, poniżej przedstawiam wysokość wydatków które są przeznaczane na ten cel od 2007 roku.

W ramach powyższych kwot od 2010 r. wypłacano wynagrodzenie oraz pochodne wynagrodzenia pracowników, dokonywano odpisów na ZFŚS oraz oczywiście zakupiono żywność do stołówek. W latach 2008 i 2009 kwoty nie obejmują zakupu żywności, stąd taka duża różnica. Z kolei w 2007 r. w budżecie gminy nie wykazano żadnych wydatków dot. stołówek szkolnych i przedszkolnych.  Kwota przewidywana na 2014 wynosi na dzień dzisiejszy 1 070 817,00 zł.
Na terenie naszej gminy są zarówno placówki oświatowe które posiadają własne zaplecze kuchenne w ramach którego przygotowywane są posiłki, ale są również takie placówki które takiego zaplecza nie posiadają, więc posiłki są do nich dowożone z zewnątrz.