Piotr

Piotr

niedziela, 2 marca 2014

"Wieści z sesji" - cz.12

Sesja z dn. 27.02.2014 r.

1. Podsumowano realizację Programu usuwana azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gorzyce za 2013 rok.
Docelowym terminem usunięcia wyrobów azbestowych na trenie gminy jest 2032 rok. Program zakłada likwidację ok.253 Mg azbestu i sukcesywnie jest realizowany. W 2013 r. azbest usunięto z 18 nieruchomości w 7 miejscowościach, łącznie 48,9 Mg azbestu. Materiały te kolejny raz usuwała firma z Ryczówka. Firma ta przedstawiła najkorzystniejszą ofertę demontażu, załadunku, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych. Koszt zadania wyniósł 669,60 zł za Mg brutto.  W 2013 r. realizacja zadania zamknęła się kwotą 32 743, 43 zł, a środki na jego realizację pochodziły z budżetu gminy w wysokości 26 193,74 zł oraz od zainteresowanych mieszkańców 6 548, 69 zł. W 2013 r. nie otrzymano dotacji  z powiatu wodzisławskiego. W 2014 roku nastąpi aktualizacja programu i ponowna inwentaryzacja budynków na których występuje azbest.

2. Od 1 kwietnia pracownicy obsługi szkół i przedszkoli (sprzątaczki) otrzymają 3,5 % podwyżki swoich wynagrodzeń.  Problem niskich wynagrodzeń tych osób był zgłaszany przez nich oraz ZNP już od kilku lat, jednak dopiero teraz udało się w drodze negocjacji wypracować wspólne stanowisko stron oraz wygospodarować odpowiednie środki z budżetu gminy.

3. Ostatnimi czasy dwa kluby sportowe z terenu naszej gminy przeżywają trudne czasy. Jeśli chodzi o KS „Przyszłość” Rogów to końcem problemów i swego rodzaju nowym otwarciem ma być wybór nowego zarządu pod koniec marca br. Jak powszechnie wiadomo klub wycofał swoją pierwszą drużynę z rozgrywek piłkarskich, a od nowego sezonu rozpocznie rozgrywki od klasy okręgowej.  Na początku stycznia odbyło się spotkanie Rady Sportu Gminy Gorzyce, na którym miał być omawiany temat  tzw. dominującego klubu piłkarskiego w Gminie Gorzyce którym miałaby być KS „Przyszłość” Rogów. Jednak w związku z planowanymi zmianami we władzach tego klubu temat został odłożony w czasie. Temat jest ciekawy, jednak na dzień dzisiejszy nie przedstawiono nam na czym ta konstrukcja miałaby polegać w związku z czym wszyscy musimy poczekać na rozwój wypadków.  Jeśli  chodzi natomiast o klub „Naprzód” Czyżowice to z tego co nam przekazano, władze klubu zapewniły że będą kontynuowały swoją pracę w klubie (klucze z budynku zostały odebrane z powrotem od wójta) zaś ZPN zapewnił że pomimo niezakończenia inwestycji  dopuści do rozgrywek boisko sportowe w Czyżowicach, co oznacza że piłkarze Naprzodu nie będą musieli rozgrywać spotkań jako gospodarz na obcym terenie.