Piotr

Piotr

niedziela, 30 marca 2014

"Warto wiedzieć" - cz.17Warto wiedzieć, jakie środki finansowe są przeznacza w naszej gminie na obronę narodową i obronę cywilną.

Jak widać środki na obronę narodową są żadne, ale wynika to przede wszystkim z tego że nie jest to zadanie własne gminy a władze centralne nie zlecają nam z tego tytułu prawie żadnych zadań. 

Średnia wydatków na obronę cywilną w latach 2007-2014 wynosi niespełna 10 tys. rocznie. Powyższe wyliczenie nie dotyczy 2010 roku kiedy to nakłady na obronę cywilną były największe i wyniosły ponad 88 tys. zł. Kwota ta została współfinansowana ze środków UE i została spożytkowana na projekt „System wczesnego ostrzegania przed powodzią i innymi zagrożeniami w Dorzeczu Górnej Odry” w ramach którego zakupiono 4 elektroniczne syreny alarmowe wraz  z centrala sterowniczą  oraz tablicą LED , wydano informator polsko-czeski oraz zorganizowano festyn.  W pozostałych latach środki były wydatkowane głównie na konserwację i modernizację sprzętu obrony cywilnej tj. syreny, magazyn p. powodziowy w Olzie.