Piotr

Piotr

niedziela, 30 marca 2014

"Wieści z sesji" - cz.13

Sesja z dnia 27.03.2014 r.1. Rozliczenie opłat śmieciowych. Poinformowano nas, że na dzień 31.12.2013 r. zaległości z tytułu opłat śmieciowych wynosiły 167 tys. zł i dotyczyło to 1091 osób. Natomiast na 28.02.2014 r. zaległości spadły do 43 tys. zł i dotyczyły już tylko 254 osób. Warto podkreślić, że 16 osób z terenu całej gminy nie złożyło w ogóle deklaracji śmieciowych, w związku z tym wójt wydał im decyzję w której naliczył odpowiednie opłaty z urzędu.

2. W 2013 roku Gmina Gorzyce przeprowadziła Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych. Diagnoza ta objęła między innymi obszar używania dopalaczy i narkotyków oraz palenie papierosów. Oto wyniki przeprowadzonej diagnozy: Problem narkotyków jest w naszej gminie „umiarkowanie poważny”. Zdecydowana większość dorosłych ankietowanych nie używa narkotyków. Ci którzy próbowali to 7,1 %  i jest to wynik zbliżony do wyniku ogólnopolskiego. Żaden z ankietowanych uczniów szkoły podstawowej  nie miał kontaktu z narkotykami, natomiast wśród gimnazjalistów 5,7 % badanych sięgnęło po narkotyki przynajmniej raz w życiu. Do palenia papierosów chociaż raz w życiu przyznało się natomiast 9,9% badanych uczniów szkół podstawowych oraz 32,6% badanych gimnazjalistów. Większą popularność wśród młodych mieszkańców mają dopalacze. Do ich zażywania przyznało się 3,5 % badanych uczniów gimnazjum i 1,1% badanych uczniów szkół podstawowych. 

3. Wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2014 rok. Dla sołectwa Turza Śl. najistotniejsza zmiana dotyczy kontynuacji budowy chodnika przy ulicy Mszańskiej. Pierwotnie przewidywano, że gmina wyłoży na to zadanie 40 tys. zł i tyle samo da powiat. Jednak na wniosek PZD w Wodzisławiu Śląskim, gmina swoje środki przesunęła na budowę chodnika w Rogowie, zaś PZD ze swojej strony gwarantuj 100 tys. zł, co powinno wystarczył na położnie kanalizacji deszczowej na odcinku 244 mb tj. do sklepu Zielony Smok (dawny Bastek). Bez zmian pozostała ogólna kwota dotacji do Powiatu Wodzisławskiego na zadania związane z budową dróg i chodników tj. 200 tys. zł.