Piotr

Piotr

niedziela, 1 lutego 2015

Wybory w sołectwie26 stycznia odbyło się zebranie wiejskie w naszym sołectwie. Najważniejszym punktem programu był wybór sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję.

W zebraniu wzięło udział 137 dorosłych mieszkańców Turzy Śl., którzy zdecydowali, że sołtysem na kolejne 4 lata pozostanie p. Joachim Nielaba. Był on jedynym kandydatem i otrzymał 130 głosów za przy zaledwie 7 głosach przeciwnych. 

W dalszej kolejności wybrano radę sołecką, w skład której weszli Stanisław Adamczyk, Zbigniew Adamczyk, Dominika Styrnol, Iwona Wajsman, Monika Zgrzędek, Monika Gwiżdż, Janusz Elias, Urszula Lenczy, Stanisław Sitek.  Chętnymi do rady sołeckiej byli jeszcze Krzysztof Brachman, Natalia Kusz oraz Dariusz Bugla, którzy jednak nie uzyskali wymaganej ilości głosów. 

Jeden z mieszkańców (za co mu jeszcze raz serdecznie dziękuję) zaproponował również mnie do rady sołeckiej, jednak już wcześniej zdecydowałem, że w razie takiej propozycji odmówię i tak też zrobiłem. Powód mojej decyzji był prosty: jako radny i tak będę uczestniczył we wszystkich lub niemal wszystkich posiedzeniach rady sołeckiej, więc czy będę członkiem rady sołeckiej czy nie to i tak sołtys i rada sołecka, będą mogli na mnie zawsze liczyć. Ponadto istniało „ryzyk” że gdybym wystartował to głosami mieszkańców mógłbym komuś odebrać miejsce w radzie sołeckiej, a tego bym nie chciał.

Nowemu-staremu sołtysowi oraz członkom nowej rady sołeckiej gratuluję i życzę powodzenia w najbliższych 4 latach.