Piotr

Piotr

piątek, 23 stycznia 2015

Wieści z sesji

IV sesja Rady Gminy Gorzyce z dnia. 22.01.2015 r.


1. Najgłośniejszą i najbardziej budzącą emocję wśród niektórych osób była sprawa likwidacji inkasa na terenie naszej gminy. Ostatecznie od tego roku, podatek od nieruchomości wszyscy będą musieli uiścić przelewem lub wpłacić gotówką na rachunek bankowy Gminy Gorzyce.
Z takiej możliwości w ostatnich latach już i tak większość mieszkańców korzystała (ok.60%). Powyższa zmiana oznacz, że już nikt nie będzie mógł zapłacić podatku u swojego sołtysa.
Opłatę od posiadania psa również można wpłacać tylko bezpośrednio na rachunek Gminy Gorzyce. Opłatę targową natomiast pobierać będą 2 inkasentki, będące jednocześnie gońcami w Urzędzie Gminy (otrzymają z tego tytułu 10% od zainkasowanych kwot).
Dotychczas inkasentami byli sołtysi, którzy z tego tytułu otrzymywali 6% prowizję od zapłaconych u nich podatków od nieruchomości (7% za opłatę od posiadania psa, 10% za opłatę targową).

Jak to wyglądało w ostatnich latach pisałem o tym tutaj:

Natomiast poniżej dane za 2014 rok
ROCZNE ZESTAWIENIE INKASA SOŁTYSÓW 2014

Lp.
sołectwo
PODATEK ROLNY LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI 6%
OPŁATA ZA PSA 7%
RAZEM

1
BLUSZCZÓW
6 881,70
81,90
6 963,60

2
BEŁSZNICA
6 283,51
142,80
6 426,31

3
CZYŻOWICE
18 344,70
168,00
18 512,70

4
GORZYCE
11 415,60
86,10
11 501,70

5
GORZYCZKI
7 385,70
102,90
7 488,60

6
KOL.FRYD.
3 764,94
54,60
3 819,54

7
ODRA
2 826,12
21,00
2 847,12

8
OLZA
8 979,36
79,80
9 059,16

9
OSINY
3 505,26
48,30
3 553,56

10
ROGÓW
12 751,03
262,50
13 013,53

11
TURZA
14 631,48
195,30
14 826,78

12
UCHYLSKO
2 709,54
33,60
2 743,14

x
RAZEM
x
x
100 755,74


Do powyższych kwot należy doliczyć 300 zł miesięcznie diety sołtysa.

Od 2015 roku na wynagrodzenie sołtysów będzie się składała tylko i wyłącznie dieta, która zbudowana jest z dwóch składników stałego i zmiennego. Składnik stały to kwota 400 zł miesięcznie dla każdego sołtysa, natomiast składnik zmienny to iloczyn kwoty 0,10 zł oraz liczby mieszkańców danego sołectwa zameldowanych na pobyt stały na dzień 30.06 roku poprzedniego.

Dla przykładu, dieta sołtysa Turzy Śl. będzie wynosiła średnio w tym roku 738 zł (było 1535 zł), 
Czyżowic 735 zł, 
Rogowa 702 zł, 
Gorzyc 648 zł, 
Olzy 556 zł, 
Gorzyczek 555 zł, 
Bełsznicy 504 zł, 
Kolonii Fryderyk 500 zł, 
Bluszczowa 488 zł,   
Osin 458 zł, 
Odry 432, 
Uchylska 426 zł. 

2.  Na wniosek wójta, rada gminy dokonała zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Najistotniejsze zmiany to: 
- wprowadzenie zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Poprzeczna w Rogowie”. Całkowity koszt budowy oscyluje w granicach 1 803 000 zł, jednak część środków na to zadanie  tj. 822 000 tys. udało się pozyskać ze środków zewnętrznych  tzw. schetynówka, dodatkowo 100 tys. zł przekaże powiat wodzisławski,
- zwiększenie o 25 tys. zł środków na budowę chodnika w Turzy Śl. przy ul. Mszańskiej – łącznie na ten rok planowane jest wydatkowanie 5o tys. zł z budżetu gminy na ten cel. Taką samą kwotę deklaruje powiat wodzisławski.

Styczniowe zmiany w budżecie spowodowały wzrost zadłużenia o kolejne 778 tys. zł

3. Moje dwie inicjatywy przedstawione radnym i wójtowi to:
a) zaproponowałem, żeby każdy radny pełnił w swoim sołectwie dyżury, tak jak robiłem to ja w poprzedniej kadencji i robią to wszyscy radni z Turzy Śl. w obecnej kadencji. Jaki będzie odzew, o tym przekonamy się w najbliższych tygodniach. Niemniej uważam, że warto organizować takie dyżury, bo bezpośrednie spotkanie z mieszkańcem uważam za najlepszy sposób poznania jego problemów, potrzeb i oczekiwań,
b) w czasach zawiłych i niezrozumiałych przepisów prawa, zaproponowałem wójtowi, żeby w naszym urzędzie gminy były organizowane bezpłatne porady prawne adwokatów lub radców prawnych dla naszych mieszkańców. Jestem po wstępnych rozmowach z takimi osobami, którzy bardzo chętnie podejmą się nieodpłatnie takiej pracy. W najbliższym czasie spotkam się z nimi i wójtem i mam nadzieję, że po ustaleniu szczegółów już wkrótce tego typu usługi będą świadczone na rzecz naszych mieszkańców.