Piotr

Piotr

środa, 3 czerwca 2015

Wieści z sesji

Sesja z dn.28.05.2015 r.


1. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

Wzrost przychodów o 144 643,73 zł, z czego m.in.
- zwiększył się plan dochodów o 4.615 zł z tytułu zezłomowania samochodu OSP Gorzyczki,
- zwiększył się plan dochodów o 249.030 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z środków UE na „Rozbudowę budynku Gimnazjum w Czyżowicach” (ostatni transza),
- zmniejszył się plan dochodów o 106.945  zł z powodu przeszacowania wpływów z podatku od nieruchomości na 2015 rok,
- zmniejszył się plan dochodów o 81.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wzrost wydatków o 144 643,73 zł, z czego m.in.
- zwiększył się plan wydatków o 55.000 zł nabudowę pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Bełsznica oraz kolektor sanitarnego w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka,
- zwiększył się plan wydatków o 137.537 zł z powodu zwrotu podatku od nieruchomości do GDDKiA.

2. Na posiedzenie przybyli przedstawiciele firmy Las-Pol z Czyżowic, którzy przedstawili koncepcję zagospodarowania terenu po byłym ośrodku wczasowym KWK Anna w Olzie. Teren ten (ok. 10ha) od 1997 r. nie jest wykorzystywany i niszczeje. Przedsiębiorcy chcieliby ten teren wydzierżawić od gminy i zagospodarować w sposób podobny, jak ma to miejsce na ośrodku wypoczynkowym „Olza”.  Część terenu ma zostać przeznaczone pod infrastrukturę rekreacyjno-sportową, część natomiast pod domku wczasowe, które mogłyby być wynajmowane przez zainteresowane osoby niemal cały rok. Czas przygotowania terenu to około 5 lat, zaś dzierżawa miałaby być podpisana na 25 lat. Rada Gminy wyraziła zgodę na bezprzetargowe oddanie tego terenu, jednak szczegóły umowy z danym przedsiębiorcą ustali wójt ze swoimi prawnikami.

3. Na sesji pojawił się również wniosek o odwołanie z Komisji rewizyjnej p.Worka i p. Koczwary – pod wnioskiem podpisali się wszyscy radni z Rogowa, p.Zbroja, p.Matuszek, p.Menżyk,  niektórzy radni z Turzy Śl. p. Wajsman, p. Strynol, p. Brachmański, oraz radny z Olzy p. Zimny. O tym czy nastąpi „przemeblowanie” komisji rewizyjnej zdecydują radni na najbliższej sesji radny gminy.