Piotr

Piotr

poniedziałek, 5 października 2015

Wieści z sesji

Sesja z dn. 28.09.2015 r.

1. Informacja Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie sołectwa Turza Śląska, w latach 2013-2014 oraz I półrocze 2015 r.
Sołectwo Turza Śl.

2013
2014
I półrocze 2015
Kradzież
9
5
2
Włamanie
9
5
2
Rozbój
1
1
1
Bójka
1
-
-
Uszkodzenie ciała
1
-
1
Uszkodzenie mienia
2
-
1
Nietrzeźwy kierujący
8
13
4

Niestety na terenie naszego sołectwa ujawniono najwięcej przestępstw związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami.
Sołectwo Turza Śl.

2013
2014
I półrocze 2015
Interwencje
126
136
74
Interwencje domowe
38
35
25
Niebieska karta
6
4
2

Gmina Gorzyce

2013
2014
I półrocze 2015
Wypadki drogowe
8
13
4
Zabici w wypadkach
2
1
0
Ranni w wypadkach
9
14
8
Kolizje drogowe
102
86
56

2. Informacja straży pożarnej o stanie bezpieczeństwa na terenie sołectwa Turza Śląska, w latach 2013-2014 oraz I półrocze 2015 r.
Nasza OSP w Turzy Śl. w 2013 r. interweniowała 2 razy wyjeżdżając do pożarów, z kolei w 2014 r. były 4 pożary i 1 miejscowe zagrożenie, a w I półroczu 2015 r. było aż 5 pożarów, 1 miejscowe zagrożenie oraz 1 fałszywy alarm.
Ponadto Komendant Gminny Jerzy Glenc zwrócił się z prośbą do radnych i wójta o ok.350 tys. w przyszłym roku, na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla jednej z jednostek OSP. Czy ta sugestia znajdzie się projekcie budżetu na przyszły rok przygotowywanym przez wójta, okaże się już pod koniec listopada.
  
3. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.
   a)  Otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 40 tys. zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych naszej gminy.
  b) Zwiększono środki finansowe dla powiatu wodzisławskiej o 120 tys. zł na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego. W sumie na to zadanie nasza gmina wydatkuje 321 tys. zł.
    c) Zwiększono plan wydatków o 25 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę odnogi łączącej ul. Powstańców z ul. Tysiąclecia w Turzy Śl. Zadanie to powinno być realizowane już w przyszłym roku.