Piotr

Piotr

poniedziałek, 2 listopada 2015

Wieści z sesji

Sesja z dn. 29.10.2015 r.

   1. Wprowadzono plan wydatków majątkowych wysokości 30.000 zł na zadanie „Rogów- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cmentarzu komunalnym. W celu nowych pochówków należy podejść do kompleksowego rozmieszczenia nowych kwater na cmentarzu, przy uwzględnieniu także kwater na pochówki urnowe.
   2. Zwiększono plan wydatków majątkowych o 12.000 zł na zadanie „Gorzyczki – budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej. W trakcie użytkowania obiektu na nawierzchni boiska pojawiły się plamy niewiadomego pochodzenia. Urząd Gminy zamierza zlecić badanie tej nawierzchni pod kątek przyczyn występowania ww. plam, stąd ta kwota.
    3.  Dokonano wyboru ławników do sądów na nową kadencję. Przysługiwało nam jako gminie 9 miejsc, jednak zgłoszeń od naszych mieszkańców wpłynęło zaledwie 7, stąd wszyscy którzy zgłosili chęć pracy jako ławnik zostali wybrani do pełnienia tych funkcji. Pośród tych osób, troje to mieszkańcy sołectwa Turza Śl., którzy funkcję ławnika pełnili już w poprzedniej kadencji tj. p.Felicja Kucza, p. Andrzej Sitek i p.Maria Sitek.
      4.   No i na koniec gorący temat podwyżek diet radnych, które....nie zostały uchwalone. Poniżej kilka faktów:
- Maksymalna wysokość diety, jaką radny naszej gminy mógłby otrzymać wynosi 1.987,27 zł miesięcznie. Kwotę tę reguluje ustawa i odpowiednie rozporządzenie.
- Wydatek dorosłego mieszkańca gminy na dietę wszystkich 21 radnych, po ew. przegłosowaniu podwyżek wyniósłby nieco ponad 1 zł miesięcznie.
- Poniższa tabela prezentuje, jak kwestia diet wygląda w sąsiednich gminach powiatu wodzisławskiego. Gmina Gorzyce należy do gmin powyżej 15 tys. mieszkańców, a taki właśnie próg przewidział ustawodawca przy określaniu maksymalnej wysokości diety.
ilość mieszkańców w tys.
49000
22000
20500
18000
powierzchnia w tys. km2
49
15
64
12
Wodzisław
Rydułtowy
Gorzyce
Radlin
Przewodniczący Rady Gminy
1766 zł
1688 zł
1620 zł
1600 zł
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
1501 zł
1390 zł
765 zł
1200 zł
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
1501 zł
1390 zł
765 zł
1150 zł
Przewodniczący Komisji
1501 zł
1192 zł
720 zł
1050 zł
Wiceprzewodniczący Komisji
1236 zł
994 zł
495 zł
920 zł
Członek Komisji
1060 zł
894 zł
450 zł
820 zł
Radny bez komisji
0 zł
695 zł
450 zł
820 zł