Piotr

Piotr

środa, 2 grudnia 2015

Wieści z sesji

Sesja z dn. 23.11.2015 r.

Na ostatnie sesji rada gminy przyjmowała m.in. informację o realizacji zadań oświatowych przez Gminę Gorzyce w roku szkolnym 2014/2015, z której wynika m.in.:

Szkoła Podstawowa w Turzy Śl.
1.      Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła 13 (o 1 więcej niż rok wcześniej)
2.      Ilość uczniów – 259 (o 28 więcej niż rok wcześniej)
3.      Zatrudnionych w szkole było 25 nauczycieli na łączną liczbę 20,50 etatów (tj. o pół etatu więcej niż rok wcześniej)
4.      Zatrudnieni pracowników administracji i obsługi wyniosło 14 osób, na 10,6 etatów.
5.      Na remonty przeznaczono ponad 32 tys. zł (m.in. malowanie 6 klas lekcyjnych, wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, remont kotłowni).
6.      Inwestycji brak.
7.      Zakupy zwiększające bazę dydaktyczną nieco ponad 32 tys. zł.
8.      Szkoła posiadała 36 komputerów dla uczniów, w tym 29 z dostępem do Internetu.
9.      Świadectwo z wyróżnieniem otrzymało 50 uczniów.
10.  Frekwencja uczniów wyniosła 89,56 %

Gimnazjum w Turzy Śl.
1.       Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła 7.
2.      Ilość uczniów – 181 (o 5 więcej niż rok wcześniej)
3.      Zatrudnionych w szkole było 23 nauczycieli na łączną liczbę 19,26 etatów.
4.      Zatrudnieni pracowników administracji i obsługi wyniosło 7 osób, na 5 etatach.
5.      Na remonty przeznaczono ponad 21 tys. zł (m.in. malowanie korytarzy i klatki schodowej, wymiana oświetlenia).
6.      Inwestycji brak.
7.      Zakupy zwiększające bazę dydaktyczną nieco ponad 4 tys. zł.
8.      Szkoła posiadała 35 komputerów dla uczniów, wszystkie z dostępem do Internetu.
9.      Świadectwo z wyróżnieniem otrzymało 30 uczniów.
10.  Frekwencja uczniów wyniosła 87,32 %

Przedszkole w Turzy Śl.
1.      Liczba oddziałów w roku przedszkolnym 2014/2015 wyniosła 5.
2.      Ilość przedszkolaków – 114.
3.      Zatrudnionych w przedszkolu było 14 nauczycieli na łączną liczbę 9,55 etatów.
4.      Zatrudnieni pracowników administracji i obsługi wyniosło 11 osób, na 9,4 etatach.
5.      Na remonty przeznaczono ponad 4 tys. zł (m.in. malowanie i tapetowanie).
6.      Inwestycji brak.
7.      Zakupy zwiększające bazę dydaktyczną nieco ponad 492 zł.

A już 4 stycznia otwarcie, nowego przedszkola w Turzy Śl.  !!!