Piotr

Piotr

piątek, 1 kwietnia 2016

Wieści z sesji

Sesja z dn. 31.03.2016 r.

Od dnia dzisiejszego ruszył Program Rodzina 500+ Dla tych ciekawych którzy zastanawiają się jaki będzie tego koszt przekazuję informację, że w tym roku zabezpieczono na ten cel w naszej gminie kwotę 6 340 172,00. Środki te gmina otrzymała z budżetu państwa.

Po drugie powołano doraźną komisję statutową, której zadaniem będzie dokonanie analizy treści obecnie obowiązującego Statutu Gminy Gorzyce oraz opracowanie i przedłożenie radzie gminy projektu uchwały w sprawie nowego statutu.

Nie sposób nie wspomnieć o nieco ostrej wymianie zdań pomiędzy wójtem a moją osobą. Wróciła sprawa mojej propozycji sprzed miesiąca tj. stworzenia budżetu obywatelskiego.  Do niedawna byłem przekonany, że będzie ten pomysł przyjęty z entuzjazmem nie tylko przez radnych, ale również przez samego wójta, który przecież przed wyborami w 2014 roku miał podobne a nawet takie samo zdanie jak ja na ten temat. Również chciał stworzyć budżet obywatelski w naszej gminie. Potwierdzeniem tego jest program wyborczy jego komitetu, którego skany dołączam do wpisu. Wójt jednak na dzień dzisiejszy bardzo sceptycznie odnosi się do tej propozycji. Podobnie było w ubiegłym roku kiedy proponowałem asygnowania dodatkowych środków dla 4 dużych sołectw, z racji ich powierzchni i dużej ilości mieszkańców, a co za tym idzie większej ilości zadań.
Linią „obrony’ wójta jest jego twierdzenie, że nie ma pieniędzy na realizację powyższych pomysłów i prosi żeby wskazać źródła ich finansowania.
Nasuwa się pytanie: dlaczego przed wyborami kandydat na wójta znajdował pieniądze na obietnice wyborcze, a teraz gdy któryś z radnych wysuwa te same pomysły pieniędzy już nie ma ? 

Punktem zapalnym były nie tyle moje propozycje, ale wytknięcie wójtowi braku realizacji jego obietnic wyborczych, a wręcz niechęć ich realizacji. Odmienne zdanie przed wyborami jako kandydat i inne po wyborach jako wójt.  Czy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia… ? Na to pytanie musicie sobie państwo odpowiedzieć już sami. Ja już swoje zdanie na ten temat mam.