Piotr

Piotr

niedziela, 8 maja 2016

Wieści z sesji

Sesja z dnia 28.04.2016 r.

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono 3 istotne zadania do realizacji w najbliższych latach tj. zakup wozu pożarniczego dla OSP Rogów (kwota 605 tys. zł lata 2016-2017), przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach (kwota 2 100 000 zł lat 2016-2017) oraz Pomoc finansowa dla MZWIK w Wodzisławiu Śl. jako wkład własny do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów i Olza (4 723 000,00 lata 2016-2019).

2. W tegorocznym budżecie gminy zmieniono m.in. plan wydatków, w którym dodano 10 tys. zł na opracowanie nowego herbu gminy, ponadto przeznaczono dodatkowo 50 tys. zł dla przedszkola w Turzy Śl. na jego bieżące utrzymanie, oraz przeniesiono 15 tys. na zmianę organizacji ruchu w Turzy Śl. (ul. Wspólna, Tysiąclecia, Zwycięstwa, Kościuszki, Ligonia).


3. Z analizy lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej przedstawionej przez kierownika OPS wynika m.in. że na dzień 31.12.2015 r. zarejestrowanych bezrobotnych w PUP Wodzisław Śl. z terenu naszej gminy było 552 mieszkańców, z czego 347 kobiet i 205 mężczyzn.