Piotr

Piotr

czwartek, 2 czerwca 2016

Wieści z sesji

Sesja z dn. 30.05.2016 r.

  1.     Po raz pierwszy, od kiedy pamiętam, władze naszej gminy wyraziły wstępną chęć przyjęcia na swój teren repatriantów. Gmina musi zapewnić takim osobom lokal mieszkalny i źródło utrzymania na okres co najmniej 12 miesięcy. Gmina otrzymuje na ten cel dotację celową max. 158 tys. zł. Na  aktywizację zawodową repatrianci mogą otrzymać do 47 tys. zł. Ostatecznie kwestia ta będzie rozstrzygnięta na czerwcowej sesji.

  2.    Rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Gorzyczkach (etap II, cz. 1). Wartość inwestycji wyniesie 406 tys. zł i powinna zostać ukończona w III kwartale 2016 r

  3.    W budżecie gminy na 2016 zaszły m.in. następujące zmiany.
  a)     Dobra wiadomość dla mieszkańców części ul. Granicznej w Turzy Śl. – zwiększono plan wydatków o 30 tys. zł co powinno pozwolić na ukończenie prac związanych z kanalizacją deszczową,

  b)    Dobra wiadomość też dla Nautici – zwiększono o 120 tys. plan dotacji celowej na modernizację systemu uzdatniania wody,


  c)    Zyskał również szpital w Wodzisławiu i Rydułtowach, który planuje zakup karetek, a nasza gmina przekaże na ten cel 25 tys. zł