Piotr

Piotr

piątek, 8 lipca 2016

Wieści z sesji

Sesja z dnia 30.06.2016 r.

1. Niestety nie udało się pozyskać dofinansowania ze środków zewnętrznych na przebudowę ul. Granicznej w Turzy Śl. niemniej podjęto decyzję że droga ta i tak będzie robiona ze środków własnych budżetu gminy z którego w 2016 r. wydatkowane zostanie 153 tys. a 2017 r. 1 061 808 zł.

2. Od 2017 r. do 2020 r. będzie można się ubiegać ponownie o dotacje na odnawialne źródła m.in. na zakup kotła węglowego lub kotła opalanego biomasą, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej, zabudowę pompy ciepła. Dofinansowanie w zależności od źródła ciepła będzie wynosiło od 30% do 70%.

3. Podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury połączeniu trzech naszych Wiejskich Domów Kultury w jedną jednostkę tj. Gminne Centrum Kultury w Gorzycach.