Piotr

Piotr

poniedziałek, 27 lutego 2017

Wieści z sesji

Na dzisiejszej sesji RG Gorzyce pojawiły się m.in. następujące tematy:

1. Wójt Gminy Gorzyce zwrócił się do starosty wodzisławskiego o wykonanie dodatkowego odstrzału redukcyjnego 14 dzików. Jeżeli decyzja starosty będzie pozytywna to gmina musi na ten cel wyłożyć  kwotę ok. 7500 zł. Koszt odstrzału jednego dzika szacuje się na kwotę ok. 500 zł.

2. Wydział Nadzoru Prawnego wystosował pismo do Rady Gminy Gorzyce, w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, czy któryś spośród radnych nie łamie przepisu art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

„Art. 24f. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.”

Sprawa miałaby dotyczyć dwóch spośród radnych którzy mieliby pełnić funkcję w organach zarządzających OSP z terenu Gminy Gorzyce. Po złożeniu przez radnych stosowanych oświadczeń i wyjaśnień okazało się, że tylko jedna z radnych pełni ww. funkcję, jednak nie łamie przepisu art. 24f, gdyż jednostka OSP w której pełni funkcję prezesa nie prowadzi działalności gospodarczej (takiego działania nie dopuszcza nawet statut OSP) - tak przynajmniej zdecydowała dziś rada gminy. Jakie będą rozstrzygnięcia w tym zakresie wojewody, to najbliższy czas pokaże.

3. Ogłoszono warunki naboru do przedszkoli publicznych na terenie naszej gminy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (3-5 latki). Termin rozpoczęcia naboru nie jest jeszcze dokładnie znany ale prawdopodobnie będzie to za około 2 tygodnie.