Piotr

Piotr

poniedziałek, 27 marca 2017

Wieści z sesji

Wieści z sesji z dn. 27 marca 2017 r.

1. Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce”. Jest to dokument, który pozwoli w najbliższej przyszłości mieszkańcom przekwalifikować swoje grunty np. z rolnego na budowlany lub przemysłowy i odwrotnie. Już niebawem na stronie UG i mediach lokalnych pojawi się informacja do kiedy i w jaki sposób można składać stosowne wnioski.

2. Na kontro UG wpłynęła ostatnia transza dofinansowania ze środków zewnętrznych za budowę przedszkola w Turzy Śl. Łączne gmina pozyskała 1.210 015,00 zł

3. Wyasygnowano dodatkowe 30 tys. zł na budowę chodnika przy ul. Mszańskiej w Turzy Śl. Łącznie na ten cel gmina w tym roku zapewniła 80 tys. zł Reszta pozostaje w gestii powiatu, do którego ta droga należy.

4. Przeznaczono 890 tys. zł. dla OSP Rogów na zakup wozu strażackiego. 300 tys. zł będzie pochodzić z dofinasowania zewnętrznego, reszta tj. 590 tys. ze środków budżetu gminy.

5. Wprowadzono do budżetu gminy na 2017 r. zadanie pn. „Przebudowa boisk w Turzy Śl. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę nieco ponad 2 mln zł, z czego w tym roku zabezpieczono kwotę 500 tys. zł. Planowane zakończenie zadania to II połowa 2018 r. Chodzi oczywiście o boiska przy placówkach oświatowych.