Piotr

Piotr

piątek, 28 kwietnia 2017

Wieści z sesji

Na wczorajszej sesji otrzymaliśmy garść statystyk dot. pomocy społecznej w naszej gminie.

- Wg. stanu na koniec 2016 r. liczba mieszkańców Gminy Gorzyce wyniosła 20 866 z tego 10554 kobiet i 10312 mężczyzn.
- Zarejestrowanych w urzędzie pracy było zaledwie 425 mieszkańców.
- Z różnego rodzaju świadczeń  wynikających z ustawy o pomocy społecznej korzystało  210 rodzin, w tym 546 osób w tych rodzinach.
- Spośród wszystkich rodzin objętych  pomocą społeczną w ubóstwie w 2016 r. żyło 145 rodzin (352 osoby).
- Przemoc rejestrowana w procedurze Niebieskiej Karty występowała w 41 rodzinach obejmując 149 osób.
- Świadczenie wychowawcze tzw. 500 + objęło 2222 dzieci na łączną kwotę           9 590 662,17 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 21 osób, z czego 9 pracowników socjalnych, 3 pracowników księgowości, 4 pracowników świadczeń rodzinnych, 2 asystentów rodziny, kierownik, zastępca kierownika oraz pracownik obsługi