Piotr

Piotr

wtorek, 30 maja 2017

Wieści z sesji

1. Zakończyła się rekrutacji dla 3-latków i starszych dzieci do gminnych przedszkoli. Zakwalifikowano 686 dzieci, które od września będą uczęszczały do naszych przedszkoli. Dla 40 dzieciaczków z terenu całej gminy, dla których nie znalazło się miejsce, otwarte zostaną dwa dodatkowe oddziały, jeden w Turzy Śl. drugi w Bluszczowie. Oznacza, to że w tych miejscowościach jeden z oddziałów przedszkolnych będzie się znajdował przy szkole podstawowej.  

2. Zakończono tworzenie siatki godzin lekcyjnych dla nauczycieli na roku szkolnego 2017/2018 (pierwszy rok bez gimnazjów) i z informacji które nam przekazano obejdzie się bez zwolnień nauczycieli.

3. Zatwierdzono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce, który będzie obowiązywał od stycznia 2018 r.
- tak jak do tej pory mieszkańcy będą musieli opróżniać szamba przynajmniej raz na kwartał; w celu lepszego sprawdzenia szczelności szamb, jeszcze w tym roku gmina zakupi lokalizator przyłączy kanalizacyjnych tzw. zadymiarkę,
- nadal będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, ale UWAGA od stycznia 2018 do końca kwietnia 2018, a następnie od początku października do końca kwietnia roku następnego, mieszkańcy będą się musieli zaopatrzyć w dodatkowy kubeł, gdyż selektywnej zbiórce podlegać będzie żużle i popioły paleniskowe; w tych miesiącach nie będzie można mieszać popiołów z pozostałymi odpadami w kubłach,
- worki do selektywnej zbiórki będą przekazywane jak do tej pory za darmo.

Wysokość opłaty na nowy 2018 r. powinna być znana w drugiej połowie br. ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że opłata ta będzie wyższa od dotychczasowej.

Szczegółowe zapisy nowego Regulaminu obowiązującego od 2018 r. można znaleźć tutaj: http://ug.bip.gorzyce.pl/upload/projekt%203-3.pdf