Piotr

Piotr

sobota, 15 grudnia 2012

"Warto wiedzieć" - cz.1

Słowo wstępu.
Moim celem jest:
- zapoznanie jak największej ilości mieszkańców Gminy Gorzyce, z danymi obrazującymi sytuację naszej gminy, patrząc przez pryzmat liczb, tabel i wykresów,
- obalenie kilku mitów dot. funkcjonowania samorządu  terytorialnego,
- sprawienie, żeby każdy mógł sobie wyrobić własne zdanie poparte faktami i dowodami.
Z drugiej strony, moim celem z pewnością nie jest narzucanie własnej opinii innym i mówienie co jest dobre a co złe w funkcjonowaniu gminy, każdy ma swój rozum i pogląd na świat nas otaczający, w związku z tym postaram się, w moich artykułach nie oceniać ani nie wartościować konkretnych danych. Jeśli jednak, ktoś będzie chciał poznać moje zdanie na dany temat, to
z chęcią i ogromną przyjemnością z taką osobą porozmawiam.

Część 1
Warto wiedzieć, ile wynoszą dochody i wydatki Gminy Gorzyce na przestrzeni kolejnych lat.

W kolejnych częściach, będą przedstawiane bardziej szczegółowe dane, stąd żeby wyrobić sobie swój własny pogląd, czy wydatki i dochody rzędu np. 10 czy 100 tys. zł to dużo czy nie, warto poznać te najogólniejsze dane, stąd w części 1 „Warto wiedzieć” dochody i wydatki Gminy Gorzyce. Warto zauważyć, że w 2008 r. i w 2011 r. w budżecie była nadwyżka dochodów nad wydatkami, zaś w pozostałych latach budżet notował deficyt.


Tabela nr 1
kolor niebieski - faktycznie wykonane dochody,
kolor żółty -  rok budżetowy nie został jeszcze zakończony ani rozliczony (dane na dzień 30.11.2012 r.),
kolor zielony - plany na kolejny rok budżetowy. Tabela nr 2
kolor niebieski - faktycznie zrealizowane wydatki,
kolor żółty -  rok budżetowy nie został jeszcze zakończony ani rozliczony (dane na dzień 30.11.2012 r.),
kolor zielony - plany na kolejny rok budżetowy.


Kolejny artykuł ukaże się pod koniec grudnia.