Piotr

Piotr

środa, 1 maja 2013

"Warto wiedzieć" - cz.8Warto wiedzieć, ile wynoszą dochody budżetu gminy z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych oraz osób prawnych.
 
Jak wiadomo 30 kwietnia każdego roku, to bardzo ważna data dla doradców podatkowych, dla księgowych, a przede wszystkim dla wszystkich podatników, którzy muszą złożyć swoje zeznanie podatkowe PIT i uregulować ew. niedopłatę. Od kilku lat Ministerstwo Finansów przeprowadza kampanię informacyjną zachęcającą podatników do rozliczenia się przez Internet, bo to łatwiej, szybciej i wygodniej – zarówno dla podatników jak i dla samego ministerstwa. Pomysł ten należy pochwalić i rozpropagować wśród tych którzy nadal czekają w kolejach żeby oddać swój PIT.  Osobiście uważam, że za kilka lat składanie PIT-ów w sposób tradycyjny będzie zupełną rzadkością i marginesem. Swoją drogą warto, ażeby również podatki i opłaty lokalne powinny być coraz częściej rozliczane właśnie w ten sposób. Wiele jednak w tej kwestii zależy od poszczególnych miast i gmin, czy dają taką możliwość i czy do niej odpowiednio zachęcą. Również od kilku lat miasta i gminy przeprowadzają swoje kampanie, których celem jest zachęcenie mieszkańców do pozostawienia swoich podatków właśnie w konkretnym mieście lub gminie, bo co istotne nasze podatki wpływają nie tam gdzie mamy adres zameldowanie ale tam gdzie jest nasze miejsce zamieszkania. Krótko mówiąc gdy w zeznaniu wpiszemy nasz adres zamieszkania znajdujący się na terenie Gminy Gorzyce (chociaż bylibyśmy zameldowaniu zupełnie gdzie indziej), wtedy części naszych podatków dochodowych zostanie przelana z konta urzędu skarbowego na konto naszego urzędu gminy. To jaka suma wpływa na do naszego budżetu na przestrzeni ostatnich kilku lat prezentuje tabela poniżej. Dodatkowo, w tabeli nr 2 prezentuję wysokość dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), które spływają głównie od naszych przedsiębiorców. W przypadku naszych przedsiębiorców zaznaczyć należy, że  ich wkład do budżetu gminy to przede wszystkim podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych.
Tabela nr 1 - dochody z podatku PIT.
Tabela nr 2 - dochody z podatku CIT.

Kolor zielony oznacza, że to dopiero plany dochodów na 2013 r.