Piotr

Piotr

sobota, 1 czerwca 2013

"Warto widzieć" - cz.9Warto wiedzieć, jakie są dochody Gminy Gorzyce z tytułu podatku rolnego i leśnego. 
 
Kontynuując cykl przedstawiania danych dot. dochód gminy z tytułu podatków poniżej przedstawiam dane z ostatnich 7 lat, pokazujące jak kształtowały się dochody Gminy Gorzyce z tytułu podatku rolnego oraz podatku leśnego.
  
Wyraźnie widać, że wpływy z podatku rolnego są bardzo zróżnicowane w poszczególnych latach, a w 2012 r. można zauważyć znaczny wzrost tych dochodów bo o ponad 100%. 
Jak się ustala maksymalną stawkę podatku rolnego ? Otóż: od 1 ha przeliczeniowego gruntów będących częścią gospodarstwa rolnego podatek zawiera się w równowartości pieniężnej 2,5 q żyta, zaś od 1 ha innych gruntów jest to równowartość pieniężna 5 q żyta. Ceny ustala się wg średniej skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłasza ją Prezes GUS najpóźniej do 20 października każdego roku. Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1 dt. Co oznacza, że dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha podatek rolny może wynosić 189,65 zł, a dla pozostałych gruntów za 1 ha 379,30 zł. Tak ustalona stawka może być jednak w drodze uchwały rady gminy obniżona (nasza rada tego nie zrobiła).Jeśli chodzi natomiast o dochody z podatku leśnego to widać, że nie są one znaczne i na przestrzeni tych wszystkich lat kształtują się na stabilnym poziomie, co oznacza, że zarówno podstawa opodatkowania (lasy) jak i stawka podatku nie zmieniają się znacznie. Maksymalna stawki podatku leśnego ustalana jest w sposób następujący: od 1 ha lasów - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosła 186,42 zł za 1 m3. Co oznacza, że podatek leśny od 1 ha w 2013 może maksymalnie wynosić 41,01 zł. Poszczególne rady gmin mogą tę wartość obniżyć (nasza rada tego nie zrobiła).