Piotr

Piotr

poniedziałek, 3 czerwca 2013

"Wieści z sesji" - cz.6Sesja z dn. 3.06.2013 r.

1. Dziś po godz. 16 w końcu uchwalony został, tak długo wyczekiwany, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce. 21 kwietnia 2011 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia tego dokument, zatem trwało to ponad 2 lata. Przed przystąpieniem do sporządzenie tego planu mieszkańcy naszej gminy złożyli ponad 450 wniosków, które w głównej mierze dotyczyły zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na grunty budowlane. Większość tych wniosków w nowym planie została uwzględniona. Nieuwzględnienie niektórych wniosków wynikało w główniej mierze z ich niezgodnością z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce uchwalonym w latach poprzednich; krótko mówiąc żeby coś było w Planie musi to być najpierw ujęte w Studium, a w tych przypadkach właśnie tak nie było. Ci z mieszkańców którzy wyczekiwali na podjęcie przez radę gminy tej uchwały muszą teraz już tylko wyczekiwać na jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, bo po upływie 14 dni od tego ogłoszenia Plan staje się wiążący dla organów administracji publicznej i dla samych obywateli.    

2. Poruszyłem temat, który spędza sen z powiek mieszkańcom przede wszystkim ulicy Bogumińskiej w Turzy Śl. a mianowicie problem setek czy nawet tysięcy TIRów przejeżdżających dziennie tą drogą z powodu nie ukończenia budowy mostu na autostradzie A1. Na tym odcinku DK 78 w godzinach szczytu trudno przejść na drugą stronę ulicy, nie mówiąc już o pozostawieni otwartych okien w swoich domach. Niewątpliwie zagrożone jest bezpieczeństwo osób poruszających się tą drogą nie wspominając już o niszczeniu nawierzchni drogi i wszystkiego co wokół niej istnieje. Niektórzy z mieszkańców interweniowali już u mnie w tej sprawie grożąc nawet zablokowaniem ten drogi. Przedstawiony przeze mnie problem doskonale znają również mieszkańcy Gorzyc i Olzy, w związku z tym mój sprzeciw wobec takiej sytuacji poparł również sołtys Gorzyc. Co ciekawe sam wójt stwierdził, że protest mieszkańców w formie zablokowania tej drogi byłby dobrym pomysłem, bo zwrócił by uwagę mediów a tym samym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która również odpowiada za taki stan rzeczy. Zobaczymy jak rozwinie się sytuacja budowy mostu na A1 i na ile starczy cierpliwości mieszkańcom domów mieszkających przy tej ulicy.

3. Z dokumentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, które dostarczono nam na dzisiejszą sesję rady gminy wynika kilka ciekawych faktów. Ja w tym miejscu chciałbym wspomnieć o 3 z nich. Po pierwsze: Gmina Gorzyce w 2012 r. płaciła za pobyt 15 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Opłata z pobyt jednej osoby w DPS wynosi 2000 zł. Jest to jedna z najdroższych form pomocy społecznej finansowana przez Gminę. W 2010 r. nasza gmina zapłaciła 121 tys. zł za pobyt 7 osób, w 2011 r. było to już 171 tys. za pobyt 9 osób, natomiast w 2012 r. suma ta wzrosła do 251 tys. zł.
Po drugie znacznie wzrosła liczba dzieci którym odmówiono przyjęcie do przedszkoli na terenie naszej gminy; w 2010 r. 38 dzieci, w 2011 r. 59 dzieci, natomiast w 2012 r. aż 129 dzieci. Podkreślenia wymaga, że na terenie naszej gminy nikt nie zdecydował się założyć żłobka, klubu dziecięcego ani instytucji opiekuna dziennego. Również budowa naszego przedszkola w Turzy Śl. jeszcze nie ruszyła.
Po trzecie: również w naszej gminie utrzymuje się tendencja wzrostowa jeśli chodzi o bezrobocie, bo w 2010 r. zarejestrowanych bezrobotnych były 544 osoby, w 2011 r. liczba ta wzrosła do 603 osób, natomiast w ubiegłym roku aż 637 osób było oficjalnie zarejestrowani jako osoby bezrobotne.   
Wnioski jakie OPS wysnuło ze swoich danych to przede wszystkim: gmina powinna zachęcić młodych ludzi o powiększenie rodziny; gmina powinna zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach; należałoby przeprowadzić kampanię informacyjną wśród rodziców o dostępie do pedagogów szkolnych. Kiedy i czy w ogóle da się te wnioski zrealizować, to pytanie pozostaje póki co bez odpowiedzi.