Piotr

Piotr

poniedziałek, 14 lipca 2014

Gmina na facebooku !
Pod koniec ubiegłego roku, na jednej z sesji zaproponowałem, żeby nasza gmina stała się bardziej nowoczesna i otwarta dla młodych ludzi. Moja propozycja polegała tym razem na tym, żeby w każdym sołectwie powstały tzw. hot-spoty czyli otwarte punkty dostępu, umożliwiający połączenie z Internetem, najczęściej za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie Wi-Fi. Każda z rad sołeckich powinna się określić czy w ich sołectwie, jest taka potrzeba i gdzie ew. taki punkt powinien powstać. Druga z moich propozycji to sprawa oczywista, aczkolwiek dotychczas niedoceniana, czyli stworzenie Fun Page Gminy Gorzyce na portalu społecznościom Facebook. Publikowane powinny tam być przede wszystkim informacje o wydarzeniach sportowych, kulturalnych, oświatowych, o festynach i zabawach organizowanych na terenie naszej gminy. Wiadomo, ze użytkownikami tego typu portali są zwłasza młodzi ludzie, którzy raczej nie czytają informacji z tradycyjnych tablic ogłoszeń, a na oficjalną stronę „www” gminy też rzadko wchodzą. W związku z tym, wydaje mi się że Fun Page „polubiany” przez młodszych i starszych będzie znakomitym źródłem informacji o tym co dzieje się w gminie. O ile pierwsza moja propozycja jest ciągle w zawieszeniu o tyle druga została na szczęście 3 lipca br. zrealizowana. W związku z tym zachęcam to „like-owania” naszego Fun Page i śledzenia tego „co w trawie piszczy”.