Piotr

Piotr

poniedziałek, 5 stycznia 2015

Wieści z sesjiII sesja Rady Gminy Gorzyce

Na tej sesji ustalono m.in. wynagrodzenie wójta, budzące wiele emocji i nieporozumień w trakcie kampanii wyborczej. Temat ten był, często jednym z głównych punktów programów wyborczych niektórych z kandydatów na wójta. Niejeden z nich obiecywał znaczne obniżki, a na czym ostatecznie stanęło przedstawiam poniżej.

Wynagrodzenie wójta ustalane jest na podstawie 4 składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz dodatku za wysługę lat. Wynagrodzenie Wójta Gminy Gorzyce Daniela Jakubczyka, kształtuję się w sposób następujący:

Wynagrodzenie zasadnicze: kwota minimalna określona przez rozporządzenie Rady Ministrów wynosi 4500,00 zł, kwota maksymalna wynosi 6000,00 zł.
Wójt Gminy Gorzyce otrzymuje 5000,00 zł.
Dodatek funkcyjny: kwota minimalna 0 zł, kwota maksymalna 2100,00 zł.
Wójt Gminy Gorzyce otrzymuje 2000,00 zł.
Dodatek specjalny to od 20% do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Wójt Gminy Gorzyce otrzymuje 30% tj. 2100,00 zł.
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Dla naszego wójta wskaźnik ten wynosi obecnie 12%, co oznacza dodatkowe 600,00 zł.

Maksymalne wynagrodzenie wójta nie może przekroczyć 12 365,22 zł brutto. Obecny Wójt Gminy Gorzyce posiada uposażenie w wysokości 9700,00 zł brutto. Dla porównania wynagrodzenie poprzedniego wójta Piotra Oślizło na początku jego urzędowania wynosiło 7800 zł brutto, zaś na koniec 11 000 zł brutto. 


W trakcie obrad powołano również stałe komisji rady gminy oraz ich składy osobowe. 

Tak jak w poprzedniej kadencji, rada gminy utworzyła 4 komisje stałe tj. Komisję Rewizyjną, Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, Komisję Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Komisję Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska. Ja będę miał przyjemność pracować w ostatniej z ww. komisji, będą nawet jej przewodniczącym. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim 21 radnym za zaufanie i wybranie mnie do komisji budżetu. Zapewniam, że swoje obowiązki będę wykonywał rzetelnie i w sposób odpowiedzialny, dbając o interes naszej małej gminnej ojczyzny, czyli wspólnoty samorządowej którą wszyscy tworzymy.