Piotr

Piotr

piątek, 21 września 2018

Wybory samorządowe 2018


Wstęp
Szanowni mieszkańcy Gminy Gorzyce. Jak już pewnie wiecie, 21.10.2018 r. odbędą się wybory samorządowe. Po raz kolejny będziemy wybierać swoich przedstawicieli do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz włodarzy gmin i miast w całej Polsce. Jestem jednym z wielu kandydatów, którzy będą zabiegać o państwa zaufanie i głosy, gdyż ubiegam się o mandat radnego Gminy Gorzyce.

Informacje o mnie i mojej działalności
Mam 32 lata i od urodzenia związany jestem z Turzą Śląską i Gminą Gorzyce. Jestem szczęśliwym mężem Michaliny, ojcem Pawła i Zuzanny. W 2010 r. ukończyłem  Administrację Publiczną na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Zawodowo zajmuję się prawem podatkowym i gospodarczym, gdyż wykonuję jeden z zawodów zaufania publicznego tj. zawód doradcy podatkowego. Nabyłem również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Samorząd, prawo, sport i podróże to moje pasje. Choć interesuję się polityką to nie należę do żadnej partii politycznej, a w nadchodzących wyborach startuję z list lokalnego, komitetu wyborczego tj. KWW Stowarzyszanie Wspólnota Samorządowa.

„Młodość i Doświadczenie”. To nie hasło wyborcze, ale krótki opis mojej osoby. Dlaczego ? Mam zaledwie 32 lata, a już od 8 lat, dzięki Państwa zaufaniu i oddanym głosom, zasiadam w Radzie Gminy Gorzyce (wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska), w której z pełnym zaangażowaniem staram się dbać o interes gminy i jej mieszkańców. Pomimo sporego już stażu radnego absolutnie nie ubyło mi zapału do pracy, a zdobyte doświadczenie ciągle procentuje i pozwala mi jeszcze lepiej realizować to, o co mieszkańcy zabiegają. Oczywiście nie jest tak i nigdy nie będzie, że wszystko co sobie zażyczymy będzie zrealizowane, bo uczciwie mówiąc…po prostu nas na to nie stać. Działam również społecznie, organizując,  współorganizując, bądź inicjując m.in. imprezy sportowe (Gorzycki Mundial, Gorzyckie Euro), kulturalne, akcje charytatywne. Cechuje mnie uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność, a do każdego powierzonego zadania podchodzę profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem. 
Już jako radny w 2010 r. zainicjowałem, comiesięczne dyżury radnych, na których mieszkańcy mogli zgłaszać swoje problemy związane z funkcjonowanie gminy i sołectwa. Naszym przykładem poszli również radni z niektórych innych sołectw. Dodatkowo jako jedyny spośród obecnych radnych kontakt z mieszkańcami staram się utrzymywać również poprzez prowadzenie swojego bloga, na którym można znaleźć relacje z posiedzeń komisji i rady gminy

Przeszłość
Dobrym zwyczajem pod koniec kadencji jest przeprowadzenie jej podsumowania, czyli swego rodzaju rachunku sumienia.
Dzięki współpracy i dobrej woli wielu ludzi udało się poczynić spore inwestycji dla naszego sołectwa.W ciągu ostatnich 4 lat w sołectwie Turza Śl.:
1.      Oddano do użytku nowe, tak długo wyczekiwane przedszkole publiczne. Jest to obecnie najnowocześniejszy obiekt tego typu na terenie całej gminy.


2.      Gruntownie przebudowano odnogę ul. Granicznej.


3.      Przy boisku sportowym zbudowano siłownię plenerową, składającą się na dzień dzisiejszy z 6 urządzeń.


4.      Przebudowano tzw. Aleję Jana Pawła II stanowiącą dojazd do dolnego parkingu kościelnego.

5.      Na ukończeniu jest inwestycja budowy boiska sportowego przy turskich placówkach oświatowych (planowany termin oddania do użytkowania to połowa października 2018 r.)


6.      Skanalizowano kolejne ulice naszego sołectwa, podłączając kolejnych kilkuset mieszkańców.
7.      Rozpoczęto ogromną inwestycję, jaką jest przebudowa ulicy Ligonia, która stanowi dojazd/dojście do szkoły i przedszkola. Po zakończeniu przebudowy będzie to bezpieczna droga z chodnikiem na całej długości dla nas i naszych dzieci (planowane zakończenie robót listopad 2018 r.).


8.      Podjęto bliską współpracę z Polską Spółką Gazownictwa w temacie budowy sieci gazowej na terenie gminy, w tym Turzy Śl. i Czyżowic. W to zadanie byłem w sposób szczególny zaangażowany, dlatego cieszę się że moja praca powoli przynosi efekty. Jest zgoda PSG na zgazyfikowanie części ul. Mszańskiej, ul. Wodzisławskiej, ul. Powstańców, ul.
27 Marca, ul. Ligonia.


Przyszłość
Jako Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa skupiamy się w Turzy Śl. na kilku najważniejszych aspektach, które jednocześnie stanowią nasz program wyborczy:
1.      Bezpieczeństwo na drogach - remonty dróg, budowa chodników, uzupełnienie brakującego oświetlenia ulic.
2.      Ochrona środowiska - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej, czyszczenie rowów, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz gazyfikacja sołectwa.
3.      Remont budynków gminnych - kaplica przy ul. Powstańców, Dom Sportu, OSP.

Te 3 punkty będą wymagały poniesienia ogromnych nakładów finansowych, a ich realizacja tak naprawdę będzie uzależniona od kondycji finansowej gminy, od ilość pozyskanych środków zewnętrznych i od woli większości radnych (no i wójta oczywiście). Realizowane będą te inwestycje, które okażą się  najbardziej racjonalne i uzasadnione.

Wybory
Mamy nowy system wyborczy. W tegorocznych wyborach nastąpi kolejna zmian jeśli chodzi o sposób i system przeprowadzania wyborów na terenie naszej gminy. Powracamy niejako do rozwiązań sprzed 8 lat i do systemu proporcjonalnego. Jednomandatowe okręgi wyborcze, które obowiązywały 4 lata temu, to już  historia. Tym razem nasza gmina została podzielona na 3 okręgi wyborcze. Sołectwo Turza Śl. i Czyżowice znalazły się w jednym okręgu wyborczy tj. okręgu nr 3. Oznacza to, że wyborcy z Turzy Śl. i Czyżowic mogą głosować na kandydatów z Turzy Śl. i Czyżowic, mając do swojej dyspozycji zaledwie jeden głos. Z okręgu nr 3 zostanie wybranych 7 radnych.

3 x Z - Zaufaj, zagłosuj, zweryfikuj !
Przede wszystkim zachęcam do pójścia na wybory i oddania głosu na swojego kandydata, gdyż najgorsze co możemy zrobić, to pozostać w domu i pozostawić wybór innym, a później … narzekać.
  • Zaufaj: W pierwszej kolejności zdecydujcie kto zasługuje na Wasze zaufanie – zapoznajcie się z daną osobą bardzo dokładnie.
  • Zagłosuj: Następnie pójdźcie na wybory 21 października i zagłosujcie - nie pozostawiajcie wyboru innym.
  • Zweryfikuj: Na koniec zweryfikujcie wybranego przez Was radnego, czy godnie reprezentuje mieszkańców w radzie gminy i zabiega o ich interesy.
Jeśli zdecydujecie się Państwo oddać swój głos na mnie, to już teraz serdecznie dziękuję i gwarantuję, że tak jak dotychczas będę robił wszystko co w mojej mocy, żeby realizować swoje zobowiązania wyborcze, godnie reprezentować mieszkańców i nie zawieść pokładanych we mnie nadziei.  

Jeśli szukacie Państwo osoby która jest młoda, rzetelna, przygotowana do działania w samorządzie, ma energię, chęci do pracy i niezbędne doświadczenie, to zapraszam na wybory i proszę o oddanie na mnie głosu.