Piotr

Piotr

wtorek, 21 października 2014

Wybory samorządowe 2014Witam, nazywam się Piotr Wawrzyczny i jestem mieszkańcem Turzy Śl., a konkretnie ul. 27 Marca. Dzięki licznemu poparci naszych mieszkańców przed czterema laty zostałem wybrany najmłodszym Radnym Gminy Gorzyce. W tym roku po raz drugi zwracam się do Państwa z prośbą, o pójście na wybory oraz oddanie na mnie swojego cennego głosu.

Jeśli chodzi o pierwszą prośbę, to zawsze zachęcam do uczestniczenia w wyborach -  szczególnie tych samorządowych. Dlaczego? Ponieważ znacie Państwo osobiście kandydatów, a później osoby sprawujące funkcje publiczne. Zawsze można z nimi porozmawiać, zapytać o różne kwestie dotyczące gminy, zachęcić do lepszego działania, skrytykować czy zaproponować jakieś dobre rozwiązanie. W tym przypadku nie ma bariery jak pomiędzy politykami tam „na górze” a zwykłymi obywatelami. Tutaj każdy każdego zna. Nikt nie jest bezosobowy - ani kandydat ani wyborca. 

W tym roku po raz pierwszy będziemy mieli możliwość uczestniczenia w wyborach samorządowych w których będą obowiązywać tzw. okręgi jednomandatowe.  Oznacza to, że kandydat który uzyska największą ilość głosów z danego okręgu zostanie radnym. Nasza gmina została podzielona na 21 okręgów wyborczych, z czego 4 z nich znajdują się w Turzy Śl. 

Przed czterema laty frekwencja w całej gminie wyniosła 42%, a w Turzy Śl. 46 % Mam nadzieję, że w tym roku Turzanie znowu pokażą że są  aktywni i chcą mieć wpływ na to kto i jak zarządza gminą.

Natomiast jeśli chodzi o moją drugą prośbę, to chciałbym już teraz zachęcić Państwa, aby 16-go listopada zaznaczyć na karcie do głosowania krzyżyka przy moim nazwisku. 4 lata temu, aż 466 osób zaufało mi i zagłosowało na mnie w wyborach samorządowych (co było drugim wynikiem w skali całej gminy). Taki wynik jest niemożliwy do osiągnięcia w tym roku, chociażby ze względu na zmianę ordynacji wyborczej, dlatego tym bardziej każdy głos będzie dla mnie naprawdę ważny.
Swój głos mogą na mnie oddać mieszańcy z okręgu nr 18 który obejmuje ulice 27 Marca, Mszańską, Piaski, Polną, Graniczną od nr 1 do nr 15 i Wodzisławską od nr 16 do końca. Łącznie około 900 mieszkańców, zamieszkałych w nieco ponad 200 domach. 

Nie należę do żadnej partii politycznej, a komitet z którego startuje to Komitet Wyborczy Wyborców Mała Gminna Ojczyzna http://malagminnaojczyzna.pl/
Przed czterema laty przedstawiałem Państwu program wyborczy. Dziś czuję się zobowiązany poinformować o tym, co udało mi zrobić dla naszego sołectwa i gminy. 

Sztandarowy punkt mojego programu z 2010 r. brzmiał „Budowa nowoczesnego i przestronnego przedszkola w Turzy Śl.”: realizacja tego zadania trochę trwała i trwa nadal, bo na wiosnę tego roku ruszyły dopiero prace budowlane. Opóźnienie było spowodowane brakiem środków finansowych. Obecnie są szanse na dofinansowanie tej inwestycji ze środków UE na poziomie 1,2 mln zł. a całkowity koszty budowy szacowany jest na około 5,5 mln zł. W 2014 roku ma zostać wykonany stan surowy otwarty z dachem, a w przyszłym roku planowane jest zakończenie budowy, co oznacza, że w styczniu/lutym 2016 r. dzieci pójdą już do nowego i bezpiecznego przedszkola.

Obiecywałem również Państwu „Polepszenie kontaktu z radnym”: udało mi się otworzyć biuro radnego w sołtysówce w Turzy Śląskiej, gdzie w każdy pierwszy wtorek miesiąca pełnię dyżury czekając na państwa pytania, sugestie, problemy i pomysły. Jako jedyny spośród 21 radnych w całej gminie pełnię takie dyżury. W ciągu całej kadencji odbyłem prawie 50 takich dyżurów. Ponadto jako jedyny prowadzę bloga na którym można odnaleźć zawsze ciekawe i aktualne informacje o naszym lokalnym samorządzie

Przy moim czynnym udziale (przekazałem swoje projekty uchwał), Rada Gminy Gorzyce podjęła uchwałę pozwalającą Wójtowi przyznawać nagrody w dziedzinie kultury i sportu dla najzdolniejszych artystów, sportowców i ich trenerów oraz opiekunów. Do tej pory przyznano 9 nagród z dziedziny kultury oraz 90 nagród z dzieciny sportu, w tym spora część nagrodzonych to mieszkańcy Turzy Śl.

„Realizacja programów zdrowotnych”: tutaj planowałem przede wszystkim sprowadzenie do Turzy Śl. mammobusa i to się udało dwa razy oraz  podjęcie działań w zakresie profilaktyki chorób i szczepień ochronnych. W tym przypadku biurokracja oraz brak środków finansowych nie pozwoliły mi zrealizować tego punktu mojego programu. Niemniej na zorganizowanej przeze mnie pierwszej akcji z mammobusem w 2011 r. przyszła rekordowa ilość 70 kobiet chcących się przebadać . Ilość ta wynikała pewnie z tego, że była to pierwsza tego typu okazja w naszym sołectwie. Lekarze i technicy badający kobiety którzy przyjechali aż z Łodzi byli bardzo zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem. Co istotne oprócz kobiet po 50 roku życia które co dwa lata mają tego typu badania za darmo, udało się także przebadać 30 kobiet między 40 a 50  rokiem życia również bezpłatnie. Było to możliwe dzięki uprzejmości i życzliwości kilku sponsorów oraz ludzi dobrej woli.

Mimo mojego młodego wieku chyba szybko znalazłem uznanie wśród starszych i bardziej doświadczonych radnych, o czym może świadczyć m.in. to że zostałem wybrany do:
1. Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska i której to komisji po rezygnacji jednego z radnych z Czyżowic zostałem nawet przewodniczącym.
2. Komisji opiniującej kandydatów na ławników do sądu rejonowego i okręgowego.
3. Komisji ustalającej podział Gminy Gorzyce na okręgi wyborcze.
Ponadto jestem również członkiem kapituły przyznającej tytuł Gorzycka Perła Gminy Gorzyce.

Praca w radzie gminy, to nie tylko obrady i spotkania na komisjach czy sesjach, to również różnego rodzaju inicjatywy. Poniżej chciałbym przedstawić Państwu niektóre z moich pomysłów, które znalazły uznanie i zostały zrealizowanie:

1. W 2012 roku została zorganizowana bezpłatna zbiórka odpadów powstałych na skutek gradobicia które przeszło nad naszą miejscowością.

2. Osoby chcące założyć żłobek lub klub dziecięcy muszą zapłacić za wpis do odpowiedniego rejestru 100 zł. Pierwotnie Urząd Gminy proponował 600 zł, jednak na mój wniosek została ta kwota zdecydowanie zmniejszona. Od początku tego roku funkcjonuje prywatny żłobek w Czyżowicach, który z pewnością odciąży zatłoczone przedszkola publiczne w naszej gminie. Mam nadzieję, że ta inicjatywa chociaż minimalnie pozwoliła obniżyć koszty rozpoczęcia tej działalności.

3. Żeby rada gminy nie była zamkniętym gronem, obradującym tylko w jednym miejscu. Zaproponowałem, aby sesje odbywały się nie tylko w Gorzycach, ale również w innych miejscowościach, tak żeby zainteresowani mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do pracujących radnych. W tym czasie udało się obradować w Olzie, Czyżowicach, Osinach i Turzy Śl.

4. Zorganizowałem dwa turnieje piłkarskie na gorzyckim Orliku, w których udział wzięło ponad 120 osób z terenu całej gminy, były to turnieje otwarte dla wszystkich mieszkańców Gminy Gorzyce powyżej 16 roku życia.

5. Gmina Gorzyce pojawiła się w mediach społecznościowych (Fun Page na Facebooku). Pomysł wziął się po spotkaniu z młodzieżą, która stwierdziła, że nie wie co się dzieje w gminie, bo przecież nikt z nich nie czyta tego co jest wywieszane na tablicach ogłoszeń czy na oficjalnej stronie urzędu gminy. Na dzień dzisiejszy Fun Page polubiło prawie 300 osób.

6. Podejmowałem również interwencje w sprawach naszych mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w Polskich Kolejach Państwowych oraz w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
w Wodzisławiu Śląskim.

Działając w Radzie Gminy starałem się mieć zawsze swoje zdanie i bronić interesów mojego sołectwa i Gminy Gorzyce. Potwierdzeniem tego są chociażby poniższe artykuły z naszej prasy lokalnej, w tym ten typujący mnie nawet na kandydata do objęcia funkcji Wójta Gminy Gorzyce.


Tak właśnie wyglądała moja praca w Radzie Gminy Gorzyce kadencji 2010-2014.

Przechodząc do teraźniejszości…
Moim zdaniem, każdy szanujący się kandydat powinien mieć program wyborczy, który jest zbieżny z oczekiwaniami swoich wyborców i możliwy do zrealizowania. Jest to zadanie niezwykle trudne, bo o ile słuchać z nas większość potrafi o tyle wygospodarować środki na te wszystkie cele i pomysły znacznie trudniej aniżeli większości z nas się wydaje. Niemniej jednak poniżej przedstawiam pomysły na kolejne 4 lata, mojej działalności w Radzie Gminy Gorzyce.

Wspólny program wyborczy kandydatów KWW Mała Gminna Ojczyzna z okręgów nr 18-21 dla sołectwa Turza Śląska
1. Budowa nowoczesnego boiska sportowego przy placówkach oświatowych w Turzy Śl.
2. Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym LKS w Turzy Śl.
3. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Turzy Śl.

Mój indywidualny program wyborczy:
Dla okręgu nr 18
1. Kontynuacja budowy chodnika i nowej nawierzchni jezdni na ul. Mszańskiej.
2. Systematyczna naprawa nawierzchni dróg gminnych, szczególnie ul. 27 marca
(od ul. Mszańskiej w dół).
3. Poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się ul. Wodzisławską (projekt chodnika).

Dla Gminy Gorzyce
1. Podjęcie bliższej współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a przedsiębiorcami, z korzyścią dla obu stron.
2. Budowa hot-spotów (bezprzewodowy Internet) w centralnych punktach sołectw naszej gminy.
3. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom ludzi młodych, zachęcenie ich do udziału w życiu społecznym i wykorzystanie ich potencjału.
4. Próba stworzenia budżetu obywatelskiego w naszej gminie.

Na koniec jeszcze raz zachęcam do pójścia 16-go listopada na wybory samorządowe i do oddania głosu na najlepszych Państwa zdaniem kandydatów.

Dziękuję z poświęcony czas i życzę wszystkiego dobrego.